05 okt 2004 02:00

Informele conferentie Ministers voor Europese Zaken

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Mr Didier Donfut, zal op 5 oktober e.k. in Amsterdam deelnemen aan de informele conferentie van de ministers voor Europese Zaken met als thema «communiceren over Europa».

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Mr Didier Donfut, zal op 5 oktober e.k. in Amsterdam deelnemen aan de informele conferentie van de ministers voor Europese Zaken met als thema «communiceren over Europa».

Brussel, 4 oktober 2004 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Mr Didier Donfut, zal op 5 oktober e.k. in Amsterdam deelnemen aan de informele conferentie van de ministers voor Europese Zaken met als thema «communiceren over Europa». Het project «communiceren over Europa» is begonnen onder het Ierse Voorzitterschap in april 2004. Het heeft als ambitie om concrete middelen te identificeren om het Europa van de burgers te benaderen, hetgeen een denkoefening vereist over de methodes die de lidstaten en de instellingen van de Unie gebruiken om te communiceren. In zijn tussenkomst zal Staatssecretaris Donfut aandringen op de voorrang die dient gegeven te worden aan de transparantie van informatie die betrekking heeft op de Europese instellingen. Gezien de complexiteit van de Europese constructie heeft de bevolking inderdaad het gevoel niet voldoende geconsulteerd te worden en vooral niet meer betrokken te worden bij beslissingen. Het gaat hier evenwel om een onvervalste democratische noodzaak. Zoals de Staatssecretaris eerder stelde verwachten de burgers van de Unie van Europese beslissingen dat zij een gunstig effect hebben inzake tewerkstelling en sociale rechtvaardigheid. Europa dichterbij de mensen brengen mag zich dus niet alleen beperken tot een communicatief aspect. Het gaat eveneens om de inhoudelijke aspecten, met name de verder zetting van een Europese integratie ten dienste van zijn burgers. Voor Didier Donfut en voor de Belgische regering blijft de verbetering van de communicatie over Europa niettemin een prioriteit, onder andere in het licht van de aanstaande ratificatie van de Europese Grondwet.