10 jul 2018 17:07

Ingevoerd hout: België voert zijn controles op om tegen illegaal hout te strijden

Tropisch hout is ‘in’: België importeert er elk jaar grote hoeveelheden van. Jammer genoeg zijn sommige partijen van illegale oorsprong en dragen die bij tot de ontbossing. In 2017 besliste minister Marghem om 7 nieuwe inspecteurs bij de FOD Volksgezondheid aan te werven. Een van de doelstellingen bestaat erin de invoer van hout beter te bewaken. Die aanwervingen hebben hun vruchten afgeworpen: sinds oktober 2017 is de cel operationeel en konden de inspecteurs 5 keer meer controles uitvoeren dan de jaren voordien.

Bossen zijn essentieel voor het leven: ze leveren zuurstof, herbergen een grote biodiversiteit en laten meer dan 1,6 miljard mensen in deze wereld leven. Om te strijden tegen de illegale houtexploitatie, is er sinds 2013 een Europese verordening. Die verplicht bedrijven die hout op de markt willen brengen om het beginsel van due diligence (zorgvuldigheidseisen) toe te passen: ze moeten zoveel mogelijk administratieve gegevens verzamelen betreffende de partijen die ze aankopen, en het risico beoordelen dat illegaal hout in de bevoorradingsketen terechtkomt. Indien het risico bestaat, moeten de importeurs bijkomende controles uitvoeren.

Ondanks die verordening gaat er nog regelmatig illegaal hout over onze grenzen. De Belgische overheid heeft dus beslist om haar controles op te voeren. Er werden in 2017 binnen de FOD Volksgezondheid 7 nieuwe milieu-inspecteurs aangeworven, meer bepaald om de importeurs van hout beter te informeren over de wetgeving die ze moeten volgen en om eventuele overtredingen op het spoor te komen. In oktober zijn de controles van start gegaan.

Van de 15 uitgevoerde controles werden er bij 11 bedrijven overtredingen vastgesteld. De inspecteurs maakten 4 PV’s van overtreding en 7 PV’s van waarschuwing op. Als de importeurs hun situatie niet regulariseren, riskeren ze forse boetes.

Tegen eind 2018 zal nog een twintigtal bedrijven gecontroleerd worden en zullen de inspecteurs starten met het nemen van houtmonsters. Indien uit de analyses blijkt dat het hout van illegale oorsprong is, zullen partijen in beslag genomen kunnen worden.

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid bewaken ook de handel in tropische houtsoorten die met uitsterven bedreigd zijn, die op internationaal niveau zeer gereglementeerd is door de CITES-overeenkomst. Het gaat voornamelijk om palissanderhout, rozenhout en afromosia. 

Voor al hun controles werken de inspecteurs samen met de Administratie der Douane en Accijnzen.

Met het uitbreiden van de controles hoopt de FOD Volksgezondheid de handel in illegaal hout fors in te dijken. De burger kan ook bijdragen tot het behoud van de bossen, door producten aan te kopen die het FSC- en PEFC-label dragen. Die labels bieden de garantie dat het gebruikte hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

Perscontact:
Jan Eyckmans, woordvoerder (NL) van de FOD Volksgezondheid 0495/25.47.24, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be .
Marie-Ange Dhondt, woordvoerder (NL) van Mv Marghem 04.499/97.65.47, marie.ange.dhondt@marghem.fed.be