02 jan 2005 01:00

Initiatieven Minister De Decker voor Azië

De Minister voor Ontwikkelinssamenwerking Armand De Decker heeft beslist om een bedrag van 200.000 USD vrij te maken voor de landen die getroffen werden door de vloedgolf in Azië. Dit bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van de F.A.O. (de VN voedsel- en landbouworganisatie), zal gebruikt kunnen worden voor noodvoedselhulp.

De Minister voor Ontwikkelinssamenwerking Armand De Decker heeft beslist om een bedrag van 200.000 USD vrij te maken voor de landen die getroffen werden door de vloedgolf in Azië. Dit bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van de F.A.O. (de VN voedsel- en landbouworganisatie), zal gebruikt kunnen worden voor noodvoedselhulp.

Brussel, 29 december 2004 De Minister voor Ontwikkelinssamenwerking Armand De Decker heeft beslist om een bedrag van 200.000 USD vrij te maken voor de landen die getroffen werden door de vloedgolf in Azië. Dit bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van de F.A.O. (de VN voedsel- en landbouworganisatie), zal gebruikt kunnen worden voor noodvoedselhulp. Minister De Decker heeft bovendien gevraagd dat er spoedig een bijzondere bijeenkomst zou bijeengeroepen worden van de Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking, teneinde de samenwerking inzake de verschafte noodhulp van de lidstaten en van de Commissie te bevorderen. Daarnaast zou een programma voor de reconstructie en de rehabilitatie van de getroffen gebieden moeten uitgewerkt worden. De Minister heeft tevens beslist om begin januari een bijeenkomst te organiseren met de NGO's die actief zijn in deze regio of die erbij betrokken zouden wensen te worden.