09 jun 2004 02:00

Initiatieven Minister Michel voor regio Grote Meren

Initiatieven Minister Michel voor regio Grote Meren

Initiatieven Minister Michel voor regio Grote Meren

Brussel, 8/6/2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft heden te Kinshasa twee concrete voorstellen bekend gemaakt die kunnen bijdragen tot de stabilisatie van de regio van de Grote Meren. Enerzijds inzake de Democratische Republiek Congo, waar hij een vergadering wenst samen te roepen op ministerieel niveau van de CIAT (le Comité International de l'Assistance à la Transition). Bedoeling zou zijn om een evaluatie te maken van het transitieproces in Congo, dat nu halfweg is tussen het begin ervan en voltooiing die moet uitmonden in vrije verkiezingen in Congo. Het komt er volgens de Minister nu op aan om een nieuwe impuls te geven aan de transitie, door onder meer een stappenplan met een concrete kalender uit te werken. Een Ministeriële CIAT-vergadering zou daartoe het geschikte forum zijn. Anderzijds op regionaal niveau wenst Minister Michel in de komende weken zijn drie collega's van Buitenlandse Zaken (van Rwanda, Burundi en de DRCongo) uit te nodigen voor een bijeenkomst te Brussel in CEPGL-kader (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs). Deze instelling waarvan de drie genoemde landen lid zijn, is en blijft een nuttig instrument.