23 jun 2021 08:50

Instituut wint zaak na dubbele discriminatie

Brussel, 23 juni 2021 –  De arbeidsrechtbank van Gent veroordeelt de onderneming BV BNKS en haar zaakvoerder voor discriminatie op grond van moederschap en geslacht.

De veroordeling komt er naar aanleiding van een incident met een sollicitant. Als antwoord op zijn sollicitatie als ziekenvervoerder kreeg hij onderstaand antwoord van de zaakvoerder van BV BNKS: “Vreemdeling, 22 jaar, géén ervaring, dus onnodig om dit mij door te sturen. Géén vreemdelingen, géén mensen zonder ervaring en géén vrouwen met jonge kinderen, dat is op voorhand gedoemd om te mislukken.” De zaakvoerder meende haar reactie naar een personeelsverantwoordelijke van VDAB te sturen, maar het bericht kwam dus terecht bij de sollicitant zelf.

Omwille van de concrete verwijzing naar vrouwen met jonge kinderen, stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het algemeen belang een stakingsvordering in voor de arbeidsrechtbank van Gent. Het Instituut benadrukte dat de onderneming bij haar aanwervingsbeleid een negatieve vooringenomenheid ten aanzien van vrouwen en jonge moeders hanteert.

Op 17 februari 2021 werden BV BNKS en de zaakvoerder veroordeeld wegens discriminatie op basis van afkomst, in een procedure die het slachtoffer aanspande met de hulp van Unia.  Op 22 april 2021 veroordeelde de arbeidsrechtbank BV BNKS opnieuw, voor discriminatie op basis van geslacht en moederschap. Ze beval de onderneming het discriminatoire aanwervingsbeleid te staken onder verbeurte van een dwangsom. Het vonnis moet in de lokalen van de onderneming aangeplakt worden en op kosten van de onderneming gepubliceerd worden in verschillende dagbladen.

Het Instituut reageert opgelucht op deze uitspraak. “De rechtbank geeft een duidelijk signaal aan de samenleving dat discriminatie op grond van moederschap en geslacht niet getolereerd wordt”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut.


Perscontact
Sofie Peeters
0485/182131

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.