26 nov 2019 06:44

Interactieve online tool om artsen te helpen bij de aanpak van seksueel overdraagbare aandoeningen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een online tool voor het opsporen, behandelen en opvolgen van chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV en hepatitis A, B en C. De tool werd samen met mensen van het terrein ontwikkeld en is bedoeld voor zorg- en hulpverleners van de eerste lijn (vooral huisartsen), om te gebruiken tijdens de consultatie. Hij kan gratis worden geraadpleegd via www.soa.kce.be

Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) neemt in België, net als in de rest van de wereld, onrustwekkend toe. Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn daarbij de sterkste stijgers. Door de toenemende antibioticaresistentie wordt het ook steeds moeilijker om ze te behandelen. Begin dit jaar publiceerde het KCE de eerste wetenschappelijke Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis. Deze is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs, en werd ontwikkeld in samenwerking met clinici, wetenschappers en patiëntenverenigingen. Daarnaast ontwikkelde de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn een richtlijn over de aanpak van chlamydia.

Vandaag is er op basis van beide richtlijnen een gratis online tool beschikbaar, om zorgverleners van de eerste lijn (vooral huisartsen) tijdens hun consultaties te begeleiden bij het ter sprake brengen van seksuele gezondheid. Niet alleen chlamydia, gonorroe en syfilis komen erin aan bod, maar ook de diagnose van HIV en hepatitis A, B en C, en naar welke specialist patiënten best worden doorverwezen.

De interactieve tool is aangepast aan het specifieke profiel van de patiënt. Hij bevat typezinnen waarmee de huisarts het delicate onderwerp ter sprake kan brengen. Vervolgens helpt de tool het risico inschatten en bepalen welke testen best worden afgenomen. Als de patiënt besmet blijkt te zijn, stelt de tool de te volgen behandeling en de follow-up ervan voor. Verder wordt er getoond, aan de hand van typebrieven, hoe de seksuele partner(s) van de patiënt kunnen worden verwittigd. Daarnaast wordt vermeld wanneer er een meldingsplicht is aan officiële instanties, en hoe dit per regio moet gebeuren. De tool bevat ook talrijke links naar specifieke sites waar professionals en patiënten nuttige informatie kunnen vinden over SOA’s.

De tool werd uitgebreid getest door de Vlaamse en Franstalige wetenschappelijke huisartsenverenigingen (Domus Medica en SSMG) en door organisaties van het terrein die werken rond seksuele gezondheid: Sensoa en O’Yes (het vroegere SIDA’SOS). Hij kan worden geraadpleegd via www.soa.kce.be in het Nederlands, Frans en Engels. Begin 2020 zal er ook een Duitse versie beschikbaar zijn.

Via https://kce.fgov.be/nl/hulpmiddelen-bij-de-consultatie vindt u ook de andere interactieve tools die het KCE reeds ontwikkelde rond de aanpak van lage rugpijn en de uit te voeren testen vóór een opertie.