17 okt 2017 17:09

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energie-akkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

De federale en regionale ministers van Energie in België beslisten op 26 april 2017 om in nauw overleg met alle betrokkenen een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Om dit te verwezenlijken, is een beleid dat gericht is op een efficiënter energiegebruik en op de ontwikkeling van hernieuwbare energie noodzakelijk. Tegelijk willen we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur voor de gezinnen betaalbaar houden en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.

Vandaag wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. Eerder dit jaar werden een honderdtal actoren van de energiewereld bevraagd en nu raadplegen we de burgers om zo tegen het einde van het jaar tot een breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid te komen. De bevraging loopt van dinsdag 17 oktober tot en met zondag  5 november 2017 via de website: www.energiepact2050.be.

Marie Christine Marghem
Federaal minister van Energie
Céline Fremault
Minister voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jean-Luc Crucke
Minister voor Energie van het Waals Gewest
Bart Tommelein
Minister voor Energie van het Vlaamse Gewest

Voor meer inlichtingen

Marie-Ange Dhondt
Woordvoerder Minister Marghem
marie.ange.dhondt@marghem.fed.be
+32 (0)475 44 34 26
Adel Lassouli
Woordvoerder Minister Fremault
alassouli@gov.brussels
+32 (0) 498 91 84 50
Virginie Bossu
Woordvoerder Minister Crucke
virginie.bossu@gov.wallonie.be
+32 (0)473 71 16 71
Margot Neyskens
Woordvoerder Minister Tommelein
margot.neyskens@vlaanderen.be
+32 (0)476 85 15 32