23 feb 2007 10:46

Internationale conferentie over duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo

Gedurende 2 dagen komen beleidsvormers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privésector en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties in Brussel bijeen om de Belgische, Congolese en internationale partners bewust te maken van de problematiek van de bossen en hen aan sporen zich nog sterker in te zetten voor een duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo.

Gedurende 2 dagen komen beleidsvormers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privésector en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties in Brussel bijeen om de Belgische, Congolese en internationale partners bewust te maken van de problematiek van de bossen en hen aan sporen zich nog sterker in te zetten voor een duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo.

Internationale conferentie over het duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo Brussel, 22 februari 2007. Gedurende 2 dagen komen beleidsvormers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privésector en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties in Brussel bijeen om de Belgische, Congolese en internationale partners bewust te maken van de problematiek van de bossen en hen aan sporen zich nog sterker in te zetten voor een duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo. Het is de bedoeling de bestaande partnerships te versterken, nieuwe draagvlakken te creëren en te zoeken naar innovatieve financierings- en bosbeheermechanismen zodat de bossen een factor van menselijke ontwikkeling worden. De conferentie ligt geheel in de lijn van de inspanningen die de internationale gemeenschap levert ter bestrijding van de armoede. 15 jaar na de Conferentie van Rio en 7 jaar na de Verklaring betreffende de Millenniumdoelstellingen blijkt duidelijk dat men zich nog altijd weinig bekommert om de natuurlijke rijkdommen van Congo en dat er maar weinig actie is ondernomen voor een doeltreffende bescherming, behoud en beheer ervan. Het is cruciaal om ten overstaan van de rampzalige ontbossing, de onbezonnen vernietiging van dierenhabitats, de onverstandige commerciële exploitatie van natuurlijke rijkdommen en het geleidelijke uitsterven van bepaalde dier- en plantensoorten de verschillende betrokkenen bijeen te brengen voor bezinning om zo tot concrete, structurele oplossingen te komen. De Internationale conferentie over het duurzaam beheer van de bossen in de DRC is een initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker. De conferentie vindt plaats op 26 en 27 februari 2007 in het Egmontpaleis in aanwezigheid van ZKH Prins Filip, Bruno Tobback, federaal minister van Leefmilieu, en Gareth Thomas, onderstaatssecretaris van het ministerie van Internationale Ontwikkeling (Verenigd Koninkrijk). Ze wordt georganiseerd door BTC (Belgische Technische Coöperatie) in samenwerking met de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en met de steun van de Wereldbank, de Europese Commissie en de Ontwikkelingssamenwerking van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (DFID). Meer informatie en het conferentieprogramma vindt u op www.confordrc.org Persuitnodiging : Journalisten die de Internationale conferentie over het duurzaam beheer van de bossen in de DRC volledig of deels wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 23 februari inschrijven bij julie.leduc@btcctb.org onder vermelding van hun naam, voornaam en persorgaan.