28 feb 2007 13:56

Internationale Conferentie over het duurzame beheer van bossen in de DR Congo

Op initiatief van Minister Armand DE DECKER zijn beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en van niet-gouvernementele organisaties in Brussel gedurende twee dagen bijeengekomen. Hun doelstelling: de Belgische, Congolese en internationale partners sensibiliseren voor een duurzaam beheer van het bos in de Democratische Republiek Congo.

Op initiatief van Minister Armand DE DECKER zijn beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en van niet-gouvernementele organisaties in Brussel gedurende twee dagen bijeengekomen. Hun doelstelling: de Belgische, Congolese en internationale partners sensibiliseren voor een duurzaam beheer van het bos in de Democratische Republiek Congo.

Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de Bossen in de Democratische Republiek Congo: Conclusies en verbintenissen 27 februari 2007 Op initiatief van Minister Armand DE DECKER zijn beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en van niet-gouvernementele organisaties in Brussel gedurende twee dagen bijeengekomen. Hun doelstelling: de Belgische, Congolese en internationale partners sensibiliseren voor een duurzaam beheer van het bos in de Democratische Republiek Congo. Tegenover alarmerende vaststellingen van ontbossing en van de geleidelijke verdwijning van bepaalde planten- en dierensoorten, leek het cruciaal om de verschillende tussenkomende partijen rond de tafel te verenigen en om een gemeenschappelijke reflectie te voeren om tot concrete en structurele oplossingen te komen. Na afloop van deze conferentie heeft Minister Armand DE DECKER zich tot het volgende verbonden: - de budgettaire middelen behouden en verhogen voor acties ter sensibilisering en communicatie bij de Belgische en Europese publieke opinie, wat betreft het belang van een duurzaam beleid van het woud in de DRC, voor de duurzame ontwikkeling van de planeet en voor het economische en sociale welzijn van de Congolese bevolking. - deze kwestie inschrijven op de agenda van de Raad van de Europese Unie; - een 'task force' oprichten binnen de binnen de administratie van de Ontwikkelingssamenwerking, belast met het onderzoek naar het beste middel om België te integreren in de twee fiduciaire Fondsen die de Wereldbank zou kunnen creëren. Een van de fondsen is gewijd aan de financiering van de behoudvergunningen en het andere is gewijd aan de financiering van de behoudmaatregelen van de natuur. Dit reflectiewerk zal gebeuren in nauwe relatie met het ICCN, het WWF, UNESCO, de Europese Commissie en de Wereldbank, evenals met de andere kapitaalverschaffers geïnteresseerd in dit belangrijke dossier. Het is het kader van dit Trust Fund voor het Behoud van de Natuur dat de mogelijkheid om pensioenen toe te kennen aan de Ecogardes van ICCN zal worden overwogen; - Om deze fondsen te financieren heeft Minister DE DECKER beslist tot een eerste jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro. De Minister heeft eveneens besloten tot een financiële steun van 500.000 euro aan het Fiduciair Bos Fonds, beheerd door de Wereldbank en waaraan Frankrijk en de Europese Commissie reeds bijdragen. Minister DE DECKER nodigt eveneens de privé-partners uit om zich te voegen bij de reflectie om nieuwe financieringswijzen te bedenken en uit te werken voor het behoud van de natuur in het algemeen, en om innovatieve financieringssystemen te creëren voor een duurzaam beheer van de wouden in de DRC. Voor Minister DE DECKER moeten we "een sanering verzekeren van de woudsector, een certificatie van de ontginningen, de opstelling van nieuwe behoudvergunningen, voor ecologisch toerisme, ecologische economie zoals de koolstofputten, en een communautair doel nastreven gezien het woud wordt ontgonnen door de lokale bevolkingen". Minister Armand DE DECKER verheugt zich over de steun van President Joseph Kabila, die zich terdege bewust is van de omvang van de taak en van de noodzaak om schoon schip te maken met de verderfelijke praktijken uit het verleden. De regering van Eerste Minister GIZENGA heeft zopas haar regeringsverklaring en haar regeringsovereenkomst voorgesteld voor een goed bestuur van het land. Deze documenten dragen de principes van een goed bosbeheer in zich. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER en de Congolese Minister van Milieu Didace PEMBE BOKIAGA hebben de conclusies van de internationale Conferentie voorgesteld onder de vorm van de « Verklaring van Brussel ».