03 jan 2007 12:16

Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de DR Kongo

Op initiatief van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker wordt op 26 en 27 februari 2007 een "Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo" gehouden in het Egmontpaleis.

Op initiatief van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker wordt op 26 en 27 februari 2007 een "Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo" gehouden in het Egmontpaleis.

Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo Brussel, 22 december 2006. Op initiatief van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker wordt op 26 en 27 februari 2007 een "Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo" gehouden in het Egmontpaleis. Deze conferentie zal politieke beslissingsbevoegde personen, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en niet-gouvernementele organisaties bijeenbrengen en zal als belangrijkste doel hebben om de Belgische, Kongolese en internationale partners nog meer te sensibiliseren en mobiliseren voor een duurzaam beheer van het woud. Het zal erom gaan de bestaande partnerschappen te versterken, nieuwe platformen te creëren, innovatieve financierings- en beheersmechanismen te zoeken voor de bossen opdat ze een factor worden van menselijke ontwikkeling. Voor Minister Armand De Decker, "In navolging van de strijd tegen de grote pandemieën die een internationale prioriteit is gezien deze pandemieën de veiligheid aantasten van de staten, zou de verdwijning van het Afrikaanse woud een ecologische ramp zijn, op wereldschaal. Het behoud van het milieu en haar biodiversiteit vormt dus vanzelfsprekend een van de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, alsook van ons federaal wetenschappelijk beleid." De "Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo" plaatst zich perfect in het kader van de inspanningen van de internationale gemeenschap om te strijden tegen de armoede. Ze wordt georganiseerd door de Belgische Technische Coöperatie (BTC), in samenwerking met de Directie-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en met de steun van de Wereldbank, de Europese Commissie en de Ontwikkelingssamenwerking van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (DFID). De deelname aan de conferentie zal op uitnodiging gebeuren. Elke organisatie die actief is in de (Kongolese) woudsector en geïnteresseerd is in een deelname aan het evenement kan de diensten van de BTC contacteren op het adres confordrc@btcctb.org.