26 feb 2007 08:04

INTERNATIONALE CONFERENTIE TE OSLO INZAKE EEN VERBOD OP CLUSTERMUNITIE (22-23 FEBRUARI 2007)

Minister De Gucht is verheugd over het resultaat dat werd bereikt op de Internationale Conferentie over clustermunitie die op 23 februari werd beëindigd te Oslo. Deze conferentie werd via diplomatieke démarches door België wereldwijd gepromoot. 49 landen namen deel.

Minister De Gucht is verheugd over het resultaat dat werd bereikt op de Internationale Conferentie over clustermunitie die op 23 februari werd beëindigd te Oslo. Deze conferentie werd via diplomatieke démarches door België wereldwijd gepromoot. 49 landen namen deel.

PERSCOMMUNIQUE VAN MINISTER DE GUCHT OVER DE INTERNATIONALE CONFERENTIE TE OSLO INZAKE EEN VERBOD OP CLUSTERMUNITIE (22-23 FEBRUARI 2007) Brussel, 25 februari 2007 Minister De Gucht is verheugd over het resultaat dat werd bereikt op de Internationale Conferentie over clustermunitie die op 23 februari werd beëindigd te Oslo. Deze conferentie werd via diplomatieke démarches door België wereldwijd gepromoot. 49 landen namen deel. Het slotdocument van Oslo bevat een concreet actieplan om tegen het einde van 2008 tot een internationaal juridisch bindend instrument inzake clustermunitie te komen. De conferentie verwelkomde eveneens het aanbod van Minister De Gucht om een Europese regionale conferentie hierover in België te houden. "Ons land zal dus een voortrekkersrol spelen in deze nieuwe internationale campagne die tot doel heeft onverantwoorde humanitaire gevolgen van militaire conflicten te voorkomen", aldus de Minister. Volgens Minister De Gucht is 2008 een ambitieuze, maar haalbare deadline indien alle betrokken landen voldoende politieke wil tonen. "Onze bijzondere aandacht moet gaan naar het beschermen van de burgerbevolking. Een verbod op de aanmaak en gebruik van zulke tuigen zou dan ook een goede zaak zijn. België zal er werk van blijven maken om het probleem van de clustermunitie hoog op de internationale agenda te houden", aldus de Minister. België heeft als eerste land in de wereld een nationaal verbod op clustermunitie uitgevaardigd.