09 dec 2011 18:02

Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vestigt de aandacht op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, morgen 10 december. De bescherming en de bevordering van de mensenrechten zal ook voor hem een prioriteit zijn in het Belgische buitenlandse beleid.

10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens: Minister Reynders herinnert aan de Belgische inzet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten
Brussel, 9 december 2011

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vestigt de aandacht op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, morgen 10 december. De bescherming en de bevordering van de mensenrechten zal ook voor hem een prioriteit zijn in het Belgische buitenlandse beleid.

Drieënzestig jaar na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft helaas nog niet iedereen, altijd en overal deze rechten en vrijheden. Overal ter wereld bepleiten voorvechters van de mensenrechten, vaak met gevaar voor eigen leven, het universele karakter van de mensenrechten. Didier Reynders wil hen dan ook blijven steunen.

De minister herinnert aan de Belgische inzet voor de bevordering en bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, vooral in de strijd tegen de straffeloosheid, de doodstraf, en alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie, of ze nu gebaseerd is op kleur, geslacht, seksuele oriëntatie, godsdienst of overtuiging, maatschappelijke afkomst of een ander element.

Daarnaast zal ons land blijven ijveren voor de bevordering en bescherming van kinder- en vrouwenrechten, vooral in conflict- en postconflictsituaties. Zo organiseert de FOD Buitenlandse Zaken op 12 december 2011 een tussentijdse evaluatie van het Nationaal Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid in de vorm van een conferentie met het middenveld.

Ten slotte wijst Didier Reynders erop dat België momenteel lid is van de VN Mensenrechtenraad, de VN Commissie over de Status van de Vrouw, en het VN NGO-Comité. Ook in deze VN-fora is en blijft België een pleitbezorger van de universaliteit van de Mensenrechten.