24 dec 2004 01:00

Internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend bezoekrecht

Bij het departement van Buitenlandse Zaken wordt deze problematiek reeds gedurende bijna 30 jaar actief behandeld. Met de jaren is dit fenomeen spijtig genoeg steeds meer in omvang toegenomen. Het betreft vandaag, enkel voor Buitenlandse Zaken, 145 kinderen verspreid over alle continenten. De ontvoerende ouder kan zowel de vader als de moeder zijn. Het fenomeen treft zowel Belgische koppels als gemengde koppels.

Bij het departement van Buitenlandse Zaken wordt deze problematiek reeds gedurende bijna 30 jaar actief behandeld. Met de jaren is dit fenomeen spijtig genoeg steeds meer in omvang toegenomen. Het betreft vandaag, enkel voor Buitenlandse Zaken, 145 kinderen verspreid over alle continenten. De ontvoerende ouder kan zowel de vader als de moeder zijn. Het fenomeen treft zowel Belgische koppels als gemengde koppels.

Brussel, 24/12/2004. Internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend bezoekrecht Bij het departement van Buitenlandse Zaken wordt deze problematiek reeds gedurende bijna 30 jaar actief behandeld. Met de jaren is dit fenomeen spijtig genoeg steeds meer in omvang toegenomen. Het betreft vandaag, enkel voor Buitenlandse Zaken, 145 kinderen verspreid over alle continenten. De ontvoerende ouder kan zowel de vader als de moeder zijn. Het fenomeen treft zowel Belgische koppels als gemengde koppels. Deze problematiek maakte reeds in maart 2003 het voorwerp uit van een ronde tafel met de ouders en het geheel van de erbij betrokken autoriteiten. Bij deze gelegenheid werd de aandacht gevestigd op het belang van het organiseren van reflexiegroepen omtrent de diverse problemen die optreden voor, tijdens en na een ouderlijke ontvoering. De heer Karel DE GUCHT, Minister van Buitenlandse Zaken, bewust van de belangrijkheid van deze oefening, heeft, sinds de opname van zijn functie, de activiteiten van de interministeriële coördinatiecel - geplaatst onder de gezamenlijke leiding van Buitenlandse Zaken en van Justitie - gesteund. Deze cel heeft intussen beslist vier reflexiegroepen samen te stellen. De ouders zullen eveneens hun plaats krijgen in dit project. Er zal hen de mogelijkheid worden geboden om regelmatig samen te komen met het oog op de verbetering van het beleid van de overheid in deze materie. De ouders die het slachtoffer zijn van een ontvoering zullen derhalve worden beschouwd als volwaardige partners. De eerste vergadering van de reflectiegroep «Ouders» zal in de loop van januari 2005 en op het Egmontpaleis plaatsvinden. Anderzijds wordt begin 2005 een «Eenheidsloket» worden opgericht. Dit contactpunt, gesitueerd bij de FOD Justitie, zal voor de ouders die het slachtoffer zijn van een kinderontvoering een kostbare hulp betekenen. Zij zullen inderdaad op één enkele plaats kunnen ingelicht worden over de te ondernemen stappen.