08 mrt 2010 10:59

Internationale Vrouwendag - Charles Michel: Vrouwen, de motor van de ontwikkeling

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag, bevestigt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zijn engagement voor de realisatie van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen.

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag, bevestigt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zijn engagement voor de realisatie van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen.

Internationale Vrouwendag - Charles Michel: "Vrouwen, de motor van de ontwikkeling" Bruxelles, le 08/03/2010 Naar aanleiding van de internationale vrouwendag, bevestigt minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zijn engagement voor de realisatie van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking stelt de situatie van vrouw centraal in haar actie opdat vrouwen hun stem kunnen laten horen, hun prioriteiten en behoeften kenbaar kunnen maken en hun politieke, economische en sociale macht kunnen versterken, ten voordele van de hele samenleving. Vrouwen zijn immers de motor van de ontwikkeling. In 2010, een belangrijk jaar voor de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) en voor de vrouw, wil België zijn inspanningen verhogen voor een transversale aandacht voor gendergelijkheid, zowel op het terrein als in het kader van de bilaterale en multilaterale politieke dialoog (UN Commission on the Status of Women, ECOSOC, de MDG-top in september). Waar vrouwen specifiek het voorwerp uitmaken van 2 van de 8 Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen ("Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en 'empowerment' van vrouwen" en "Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders"), is het essentieel om rekening te houden met de specifieke behoeften van vrouwen voor de realisatie van al de millenniumdoelstellingen. Concreet zullen de acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich richten op volgende vier prioritaire domeinen: • De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - De financiële bijdrage ten voordele van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten bedraagt vandaag 1/3 van de totale uitgaven voor de sector gezondheidszorg. • Onderwijs voor meisjes en vrouwen - In Afghanistan steunt de Belgische ontwikkelingssamenwerking een onderwijsproject van UNICEF voor meisjes en vrouwen. • De economische empowerment van vrouwen, vooral in de landbouwsector - Zo steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Niger sinds 2003 een project dat gericht is op de verbetering van de socio-economische situatie van vrouwen in de regio Dosso. • De rol van de vrouw in de oplossing van conflicten en de strijd tegen seksueel geweld d.m.v. de uitvoering van de resolutie 1325 ¿Vrouwen, vrede en veiligheid¿, die dit jaar haar 10e verjaardag viert. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet haar engagement voor de strijd tegen seksueel geweld in DR Congo voort en trekt daar opnieuw 10 miljoen euro voor uit. "We engageren ons opdat vrouwen echt de motor van de ontwikkeling worden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar de tijd dringt, dus zetten we onze acties verder", aldus minister Michel.