05 jun 2013 12:35

Inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten

Het koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is op 5 juni 2013 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De volgende teksten treden in werking op 1 juli 2013:

  • de bepalingen van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 die nog niet in werking zijn getreden;
  • de bepalingen van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 die nog niet in werking zijn getreden;
  • het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012;
  • het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
  • het koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten;
  • de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau die nog niet in werking zijn getreden.

Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan