13 sep 2004 02:00

Irak - België voorziet luchttransport voor VN

Op voorstel van ministers Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken, André Flahaut van Landsverdediging en Armand De Decker van Ontwikkelingssamenwerking keurde de ministerraad vanmorgen een voorstel goed waardoor België een bijdrage zal leveren voor het luchttransport van de VN in Irak.

Op voorstel van ministers Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken, André Flahaut van Landsverdediging en Armand De Decker van Ontwikkelingssamenwerking keurde de ministerraad vanmorgen een voorstel goed waardoor België een bijdrage zal leveren voor het luchttransport van de VN in Irak.

Brussel, 10.09.04, Op voorstel van ministers Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken, André Flahaut van Landsverdediging en Armand De Decker van Ontwikkelingssamenwerking keurde de ministerraad vanmorgen een voorstel goed waardoor België een bijdrage zal leveren voor het luchttransport van de VN in Irak. Na de bloedige aanslag tegen het VN-gebouw in Bagdad in augustus 2003 werden bijna alle VN-personeelsleden teruggetrokken vanuit Irak naar de buurlanden, vooral Jordanië en Koeweit. Langzamerhand komen de personeelsleden nu terug. Een Speciale Vertegenwoordiger van de SG werd aangesteld (A. Qazi) en een dertigtal leden van de VN-missie UNAMI zijn nu werkzaam in Bagdad. De VN moet helpen de verkiezingen, voorzien voor januari 2005, voor te bereiden. Met de hernieuwde VN-aanwezigheid is er nood aan luchttransport voor de verplaatsing van VN-burgerpersoneel en de aanvoer van logistieke middelen. Transportmiddelen moeten "stand by" zijn in de regio om een onmiddellijke terugtrekking van personeel voor medische evacuaties mogelijk te maken. De VN richt nu een verzoek tot verschillende lidstaten, waaronder België, om een transportvliegtuig ter beschikking te stellen. Het vliegtuig (C-130) zou gebaseerd zijn in Amman en vluchten uitvoeren op Bagdad, andere steden in Irak en in de omliggende landen met uitzondering van Syrië en Iran, en voor zover de veiligheidssituatie dit toelaat. Het zou gaan om vervoer van zowel burgerpersoneel als goederen. België heeft reeds herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat het geen militairen naar Irak wenst te sturen. Door bij te dragen aan het vervoer van burgerpersoneel en goederen onderstreept de regering haar pleidooi voor een centrale rol van de VN in Irak. Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken André Flahaut, Minister van Landsverdediging Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking