24 okt 2007 15:58

IRAN - Soghra Najaf Pour

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is sterk begaan met het lot van Soghra Najaf Pour, Iraans staatsburger, die op korte termijn het risico loopt geëxecuteerd te worden.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is sterk begaan met het lot van Soghra Najaf Pour, Iraans staatsburger, die op korte termijn het risico loopt geëxecuteerd te worden.

KAREL DE GUCHT – IRAN Brussel, 24 oktober 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is sterk begaan met het lot van Soghra Najaf Pour, Iraans staatsburger, die op korte termijn het risico loopt geëxecuteerd te worden. Mevrouw Soghra Najaf Pour is in haar land ter dood veroordeeld voor de moord op de zoon van haar werkgever, een moord die ze op 12-jarige leeftijd zou hebben begaan. Behalve haar statuut van minderjarige op het moment van de feiten en haar herhaaldelijke verklaringen van onschuld, duiden bepaalde elementen erop dat ze seksueel misbruikt zou zijn door haar werkgever vanaf de leeftijd van 9 jaar, het moment waarop ze bij hem in dienst trad. Minister De Gucht vraagt de Iraanse autoriteiten het leven van Mevrouw Soghra Najaf Pour te sparen en de internationale engagementen die Iran aangegaan is te respecteren, met name de artikels 5 en 6 van het Internationaal Pact van de Burgerlijke en Politieke rechten en de Conventie van de rechten van het Kind. Minister de Gucht heeft zijn Kabinetschef gevraagd deze boodschap over te maken aan de Iraanse Zaakgelastigde vandaag woensdag 24 oktober 2007. Deze demarche kadert in een serie acties van het Portugese Voorzitterschap van de Europese Unie en van de verschillende Lidstaten.