15 jun 2021 10:04

Jaarverslag RSVZ 2020: RSVZ ondersteunt zelfstandigen tijdens corona op ongezien niveau

De gezondheidspandemie van 2020 had een enorme impact op alle sectoren. Het is geen verrassing dat ook het RSVZ de gevolgen van deze crisis voelde. In ons jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste tendensen hiervan voor het RSVZ en de zelfstandigen. 

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2020 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

Lancering van een callcenter Corona om zelfstandigen te ondersteunen

Op 16 maart, kort na de aankondiging van de eerste lockdown, activeerde het RSVZ de gratis coronalijn 0800 12 018 voor zelfstandigen met vragen over de federale maatregelen rond hun sociaal statuut. Voor veel zelfstandigen betekende deze crisis een enorme economische catastrofe. De vele oproepen stromen dan ook meteen binnen. Op 18 maart tekenden we het hoogste aantal oproepen op per dag: 5.634. Op het einde van het jaar hielpen we zo maar liefst al 43.385 mensen verder. 

Hen allemaal snel en duidelijk antwoord bieden, was het resultaat van een enorme inzet achter de schermen. De 82 inspecteurs en controleurs van het RSVZ konden zelf omwille van corona niet langer het terrein op en stelden zich vrijwillig ter beschikking van het callcenter met één doel: zoveel mogelijk zelfstandigen verder helpen. Het Callcenter Corona werd hierdoor ook aangevuld met een pak vrijwilligers van andere diensten. 

Coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen: corona-overbruggingsrecht, corona-ouderschapsverlof en betalingsfaciliteiten

In maart wordt het corona-overbruggingsrecht, een uitbreiding van het klassieke overbruggingsrecht, gelanceerd om zelfstandigen te ondersteunen die hun activiteit omwille van corona moeten sluiten. In juni ziet ook het overbruggingsrecht voor de heropstart het licht. Doorheen de maanden zijn deze maatregelen sterk geëvolueerd. In 2020 waren ze samen goed voor zo'n 3 miljard euro aan steun.

Ook het corona-ouderschapsverlof was nieuw en een gevolg van de coronacrisis. Zelfstandigen die hun activiteit van mei tot september wilden hervatten maar tegelijkertijd zorgden voor kinderen (jonger dan 12 jaar) konden beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. Dit betekende een uitgave van ca. 33 miljoen euro

In 2020 werden ook een reeks betalingsfaciliteiten ingevoerd om de zelfstandigen te ondersteunen tijdens de coronacrisis: 

  • Zo werden 484.452 aanvragen tot uitstel van betaling van sociale bijdragen goedgekeurd (becijferd op zo'n 416 miljoen euro). 
  • Ook werd voor een bedrag van ca. 63 miljoen euro afgezien van verhogingen voor laattijdige betalingen.
  • In 2020 werd daarnaast een vereenvoudigde procedure voor aanvragen tot vrijstelling van sociale bijdragen ingevoerd. Samen zijn de vrijgestelde kwartalen in 2020 goed voor zo'n 172 miljoen euro.

Andere interessante vaststellingen voor 2020

  • Ondanks de gezondheidscrisis neemt het aantal zelfstandigen opnieuw toe: van 1.145.015 naar 1.182.747 (767.126 mannen en 415.621 vrouwen). 
  • Het aantal starters daalt lichtjes in vergelijking met 2019, maar blijft hoog: 116.597 in 2020 ten opzichte van 126.485 in 2019.
  • We noteren ook een blijvende toename in het aantal student-zelfstandigen. In 2020 tellen we 8.346 student-zelfstandigen, goed voor een stijging van 15,87% ten opzichte van 2019.