09 nov 2007 11:38

Jacques Wilmart is vrij

Buitenlandse zaken heeft langs officiële weg de bevestiging gekregen dat de Tsjaadse juridische autoriteiten beslist hebben Jacques Wilmart in vrijheid te stellen. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over de goede afloop en dankt de Belgische gezant ter plaatse, Guy Trouveroy, de Belgische ere-consul, de advocaten en de familie voor hun inspanningen en de goede samenwerking. Ook dankt Minister De Gucht de autoriteiten van Tsjaad voor hun inzicht in deze zaak.

Buitenlandse zaken heeft langs officiële weg de bevestiging gekregen dat de Tsjaadse juridische autoriteiten beslist hebben Jacques Wilmart in vrijheid te stellen. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over de goede afloop en dankt de Belgische gezant ter plaatse, Guy Trouveroy, de Belgische ere-consul, de advocaten en de familie voor hun inspanningen en de goede samenwerking. Ook dankt Minister De Gucht de autoriteiten van Tsjaad voor hun inzicht in deze zaak.

Jacques Wilmart is vrij Brussel, 9 november 2007 Buitenlandse zaken heeft langs officiële weg de bevestiging gekregen dat de Tsjaadse juridische autoriteiten beslist hebben Jacques Wilmart in vrijheid te stellen. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over de goede afloop en dankt de Belgische gezant ter plaatse, Guy Trouveroy, de Belgische ere-consul, de advocaten en de familie voor hun inspanningen en de goede samenwerking. Ook dankt Minister De Gucht de autoriteiten van Tsjaad voor hun inzicht in deze zaak. In samenwerking met de advocaten en de familie, heeft Buitenlandse zaken sinds het begin van deze week zijn inspanningen voortgezet om te komen tot de vrijlating van de Heer Wilmart. De contacten hierover met de Tsjaadse overheden gingen door tot vanmorgen. Dit alles gebeurde in respect met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van Tsjaad. De nodige stappen worden nu gezet voor de repatriatie van de Heer Wilmart, rekening houdende met zijn gezondheidstoestand.