01 jul 2009 14:31

Jean-Pol Poncelet ziet af van kandidatuur als Directeur-generaal van het IAEA

Jean-Pol Poncelet zal niet deelnemen aan de stemming over de benoeming van een nieuwe Directeur-generaal en wil zo bijdragen tot het vormen van een consensus binnen het IAEA.

Jean-Pol Poncelet zal niet deelnemen aan de stemming over de benoeming van een nieuwe Directeur-generaal en wil zo bijdragen tot het vormen van een consensus binnen het IAEA.

Brussel, 1 juli 2009 Jean-Pol Poncelet zal niet deelnemen aan de stemming over de benoeming van een nieuwe Directeur-generaal en wil zo bijdragen tot het vormen van een consensus binnen het IAEA. Aansluitend bij de aanduiding van Jean-Pol PONCELET als kandidaat voor de functie van directeur-generaal bij het Internationaal Atoom energie Agentschap (IAEA) in april, heeft de Belgische regering de Raad van Gouverneurs van het Agentschap ingelicht over het verzoek van Mr. PONCELET zijn kandidatuur niet in aanmerking te nemen tijdens de stemming van 2 juli 2009. Met deze beslissing blijft Jean-Pol PONCELET streven naar consensusbuilding binnen de Raad van Gouverneurs van het IAEA over de belangrijke en dringende beslissing een vervanger aan te duiden voor de afscheidnemende directeur generaal. Het is de vurige wens van Jean-Pol PONCELET dat de Raad van Gouverneurs tijdens de komende zitting tot een voldoening gevend resultaat komt. In het ongelukkige geval dat dit niet mogelijk blijkt, bevestigt Jean-Pol PONCELET dat hij ter beschikking blijft van de leden van de Raad van Gouverneurs voor verder overleg dat zij opportuun zouden achten. België blijft er van overtuigd dat de directeur generaal van het IAEA het vermogen moet hebben om brede steun te verkrijgen voor de beslissende daden die het Agentschap moet stellen ten aanzien van de vele uitdagingen. In die geest hoopt België oprecht dat de Raad van Gouverneurs in staat zal blijken zonder onnodig uitstel een nieuwe Directeur generaal aan te duiden voor het Agentschap.