04 mei 2009 14:59

Kandidatuur Jean-Pol Poncelet bij IAEA

België heeft de kandidatuur voorgedragen van de heer Jean-Pol Poncelet voor de post van Directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA).

België heeft de kandidatuur voorgedragen van de heer Jean-Pol Poncelet voor de post van Directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA).

Brussel, 4 mei 2009 België heeft de kandidatuur voorgedragen van de heer Jean-Pol Poncelet voor de post van Directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). Jean-Pol Poncelet (59), voormalig Vice Eerste Minister, Minister van Landsverdediging en Minister van Energie, beschikt over een lange politieke en internationale ervaring. Door zijn opleiding tot nucleair ingenieur en zijn rijke professionele carrière heeft hij een diep inzicht verworven in de belangrijkste nucleaire dossiers. Als lid van de Belgische regering bevestigde hij zijn capaciteit om complexe dossiers op efficiënte wijze te beheren en zijn aanpak gericht op het bereiken van een consensus. In zijn internationale functies, onder meer binnen het Europese Ruimtevaart Agentschap, bewees hij te beschikken over uitstekende diplomatieke en management kwaliteiten . Een efficiënte leiding van het Agentschap, in het belang van al de lidstaten, is nodig om een krachtdadig antwoord te bieden op de talrijke uitdagingen die zich stellen. De heer Jean-Pol Poncelet zal in de komende dagen en weken zijn visie op de toekomst en werking van het IAEA persoonlijk toelichten bij de leden van de Raad van Gouverneurs van het Agentschap. Deze Raad zal in juni delibereren over de vijf kandidaturen voor de post van Directeur-generaal.