29 apr 2009 17:37

Karel de Gucht bereikt akkoord met Belarus over het bezoek van de Tsjernobyl-kinderen aan België

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden dat - na maandenlange onderhandelingen met de overheid van Belarus - een overeenkomst werd bereikt over de voortzetting van de bezoeken van de zgn. Tsjernobyl-kinderen uit Belarus aan ons land. Vandaag woensdag 29 april 2009 heeft Minister De Gucht de Ambassadeur van de Republiek Belarus hier in Brussel ontvangen en werd een akkoord bereikt over de uitwisseling van diplomatieke nota's.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden dat - na maandenlange onderhandelingen met de overheid van Belarus - een overeenkomst werd bereikt over de voortzetting van de bezoeken van de zgn. Tsjernobyl-kinderen uit Belarus aan ons land. Vandaag woensdag 29 april 2009 heeft Minister De Gucht de Ambassadeur van de Republiek Belarus hier in Brussel ontvangen en werd een akkoord bereikt over de uitwisseling van diplomatieke nota's.

Brussel, 29 april 2009 Karel de Gucht bereikt akkoord met Belarus over het bezoek van de Tsjernobyl-kinderen aan België Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden dat - na maandenlange onderhandelingen met de overheid van Belarus - een overeenkomst werd bereikt over de voortzetting van de bezoeken van de zgn. Tsjernobyl-kinderen uit Belarus aan ons land. Vandaag woensdag 29 april 2009 heeft Minister De Gucht de Ambassadeur van de Republiek Belarus hier in Brussel ontvangen en werd een akkoord bereikt over de uitwisseling van diplomatieke nota's. De Minister is opgetogen dat dankzij deze overeenkomst de geplande bezoeken voor deze zomer kunnen doorgaan. Het zopas bereikte akkoord is weliswaar onderworpen aan de door Belarus opgelegde voorwaarden qua leeftijd van de kinderen en de frequentie van de reizen. Dit beperkt de collectief georganiseerde reizen tot kinderen tot een leeftijd van 14 jaar en het aantal bezoeken per kind wordt beperkt tot drie. Dit neemt niet weg dat kinderen ouder dan 14 jaar toch ook nog ons land kunnen bezoeken op basis van individuele uitnodigingen van de gastgezinnen. Buitenlandse Zaken zal in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken toezien op een vlotte toepassing van de nieuwe regeling. België heeft overigens voorgesteld om - eventueel in samenspraak met andere EU-partners - met Belarus verder gesprekken te voeren om de overeenkomst nog te verbeteren. Karel De Gucht heeft vandaag de betrokken Belgische organisaties ontvangen en wil met hen in contact blijven en hen zo te helpen hun prachtig humanitair initiatief verder te zetten. Ter herinnering: ongeveer 1700 kinderen uit Belarus komen jaarlijks tijdens de zomer- en kerstvakanties naar westerse landen, waaronder België. Het gaat om gezondheidsbezoeken van kinderen die nog steeds te lijden hebben van de gevolgen van de ramp die plaatsvond in de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986. Deze reizen worden georganiseerd door VZW's verspreid over het hele land en de kinderen worden tijdens hun verblijf in België opgevangen in gastgezinnen. Nadat verschillende kinderen niet tijdig uit de VS en Italië naar Belarus terugkeerden, werd door president Lukashenko eind 2008 een decreet uitgevaardigd waardoor de voortzetting van deze bezoeken in het gedrang kwam. Het decreet legt immers de afsluiting van bilaterale akkoorden op met alle betrokken westerse landen vooraleer de kinderen opnieuw zouden mogen reizen.