23 jul 2007 14:17

KAREL DE GUCHT BETREURT DE ONMACHT VAN DE VN-VEILIGHEIDSRAAD INZAKE KOSOVO

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat de VN-Veiligheidsraad niet bij machte was om het Kosovo-dossier tot een goed einde te brengen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat de VN-Veiligheidsraad niet bij machte was om het Kosovo-dossier tot een goed einde te brengen.

KAREL DE GUCHT BETREURT DE ONMACHT VAN DE VN-VEILIGHEIDSRAAD INZAKE KOSOVO Brussel, 20 juli 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat de VN-Veiligheidsraad niet bij machte was om het Kosovo-dossier tot een goed einde te brengen. De Minister onderstreept andermaal de inspanningen die ons land in dit dossier heeft geleverd. Zo was de zending van de Veiligheidsraad naar Belgrado en Pristina, onder Belgische leiding, duidelijk bedoeld als een belangrijke stap in een proces dat tot de bepaling van het statuut van Kosovo moest leiden. De Minister stelt vast dat de verschillende compromisoplossingen die door België samen met de overige cosponsors (Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) werden aangereikt, niet aanvaardbaar bleken, ondanks de steun van een zeer ruime meerderheid van landen in de Veiligheidsraad. Hierdoor komt een voorlopig einde aan de werkzaamheden van de Veiligheidsraad betreffende het Kosovo-dossier. Maar het dossier verdwijnt daarom niet van de tafel. Alle partijen, ook Rusland, zijn het er immers over eens dat het status quo in Kosovo onhoudbaar is. In de onderhandelingen die nu aanbreken komt het de Europese Unie des te meer toe haar verantwoordelijkheid op te nemen. We beschikken daartoe over een solide basis met de Raadsbesluiten van februari en juni 2007 waarin duidelijk werd gesteld dat de Ahtisaari-voorstellen het richtsnoer bieden voor de Europese beleidsbepaling. Belangrijk hierbij is de Raad algemene zaken van maandag 23 juli waar Kosovo op de agenda staat. Minister Karel De Gucht kijkt uit naar dit debat en naar de Europese beleidsbepaling ter zake.