08 apr 2008 14:06

Karel De Gucht ontvangt Speciale Vertegenwoordiger van de VN inzake kinderen en gewapende conflicten

Mevrouw Coomaraswamy leidt de strijd tegen de rekrutering en de inzet van kindsoldaten. Ze is bijzonder verontrust over het groeiend en wijdverbreid gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten waarvan duizenden kinderen het slachtoffer zijn.

Mevrouw Coomaraswamy leidt de strijd tegen de rekrutering en de inzet van kindsoldaten. Ze is bijzonder verontrust over het groeiend en wijdverbreid gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten waarvan duizenden kinderen het slachtoffer zijn.

Karel De Gucht ontvangt de Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal inzake kinderen en gewapende conflicten Mevrouw Coomaraswamy Brussel, 08 april 2008 Minister De Gucht ontving op maandag 7 april de Speciale Vertegenwoordiger van de VNSG inzake kinderen en gewapende conflicten, Mevrouw Coomaraswamy. Mevrouw Coomaraswamy leidt de strijd tegen de rekrutering en de inzet van kindsoldaten. Ze is bijzonder verontrust over het groeiend en wijdverbreid gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten waarvan duizenden kinderen het slachtoffer zijn. "Een ander zorgwekkende ontwikkeling is dat scholen, die een plaats van veiligheid zouden moeten bieden, meer en meer het bewuste doelwit worden van gewapende groeperingen", meldde mevrouw Coomaraswamy. Zij pleit dan ook voor bijkomende aandacht van de internationale gemeenschap hiervoor. Ze bedankte Minister De Gucht uitdrukkelijk voor de sleutelrol die ons land speelt in de Veiligheidsraad en meer algemeen over die problematiek. "Reeds gedurende vele jaren speelt België een belangrijke rol in de strijd tegen kindsoldaten. De zware tol die kinderen betalen tijdens gewapende conflicten is ontoelaatbaar en het mandaat van de VN Speciale Vertegenwoordiger van de VNSG inzake Kinderen en Gewapende Conflicten verdient dan ook onze volle steun. Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad laat ons bovendien toe om deze thematiek op het hoogste niveau aan te kaarten. In ons beleid wordt ook de link gelegd tussen kindsoldaten en de illegale handel in kleine en lichte wapens", aldus Minister De Gucht. Op vrijdag 11 april zal de VN Speciale Vertegenwoordiger ontvangen worden door Minister Michel en zullen Belgische jongeren vragen kunnen stellen aan beiden. Nadien zal een interactief debat plaatsvinden in het Egmont paleis tussen de belangrijkste Belgische actoren.