26 mrt 2007 15:14

Karel De Gucht over de nieuwe VN-resolutie betreffende Iran

De VN Veiligheidsraad heeft op 24 maart 2007 unaniem een nieuwe resolutie aangenomen betreffende Iran. Deze nieuwe resolutie 1747 is volledig in lijn met de aanpak en de objectieven van de eerdere resolutie 1737 van december 2006 waarmee Iran werd aangemaand om zijn nucleaire verrijkingsactiviteiten op te schorten en met het IAEA samen te werken.

De VN Veiligheidsraad heeft op 24 maart 2007 unaniem een nieuwe resolutie aangenomen betreffende Iran. Deze nieuwe resolutie 1747 is volledig in lijn met de aanpak en de objectieven van de eerdere resolutie 1737 van december 2006 waarmee Iran werd aangemaand om zijn nucleaire verrijkingsactiviteiten op te schorten en met het IAEA samen te werken.

Karel De Gucht over de nieuwe VN-resolutie betreffende Iran Brussel, 25 maart 2007 De VN Veiligheidsraad heeft op 24 maart 2007 unaniem een nieuwe resolutie aangenomen betreffende Iran. Deze nieuwe resolutie 1747 is volledig in lijn met de aanpak en de objectieven van de eerdere resolutie 1737 van december 2006 waarmee Iran werd aangemaand om zijn nucleaire verrijkingsactiviteiten op te schorten en met het IAEA samen te werken. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht gaf volgend commentaar: "België heeft zich samen met alle andere leden in de Veiligheidsraad uitgesproken voor een pakket nieuwe sancties tegen Iran. Deze sancties liggen in de lijn van en bouwen voort op resolutie 1737. Ik constateer de vastberadenheid waarmee de internationale gemeenschap reageert op het Iraanse nucleaire programma. Door zijn eenparig optreden heeft de Veiligheidsraad, handelend onder Hoofdstuk VII van het VN Handvest, een sterk politiek signaal uitgezonden. Iran kan dit niet zomaar naast zich neerleggen." "Als voorzitter van het Iran sanctiecomité van de Veiligheidsraad komt het België toe ook over de correcte naleving van deze resolutie te waken. Ik roep alle VN-lidstaten op om de betrokken resoluties nauwgezet uit te voeren." De nieuwe sancties blijven proportioneel, gradueel en omkeerbaar. Zij kunnen verder uitgebreid worden indien Iran de verschillende resoluties naast zich blijft neerleggen of ze kunnen opgeschort worden wanneer Iran beslist om met de internationale gemeenschap samen te werken onder de voorwaarden die de Veiligheidsraad daartoe heeft bepaald. Een onderhandelde oplossing blijft voor Minister De Gucht echter het uiteindelijke doel: "België steunt alle inspanningen tot een onderhandelde oplossing en roept Iran op om in te gaan op het aanbod van EU Hoge Vertegenwoordiger Solana om na te gaan op welke wijze de onderhandelingen opnieuw kunnen worden opgestart", aldus Minister De Gucht.