11 okt 2007 09:07

Karel de Gucht over de situatie in Oost-Congo

Sinds kort zijn de gevechten in Noord-Kivu heropgelaaid. Dit is gebeurd ondanks het staakt het vuren dat enkele weken geleden de facto tot stand kwam. Minister van Buitenlandse zaken Karel de Gucht zei hierover: "Eens te meer dreigt de burgerbevolking het slachtoffer te worden van het geweld. Ik roep dan ook de partijen op de vijandelijkheden te staken en het staakt het vuren te respecteren."

Sinds kort zijn de gevechten in Noord-Kivu heropgelaaid. Dit is gebeurd ondanks het staakt het vuren dat enkele weken geleden de facto tot stand kwam. Minister van Buitenlandse zaken Karel de Gucht zei hierover: "Eens te meer dreigt de burgerbevolking het slachtoffer te worden van het geweld. Ik roep dan ook de partijen op de vijandelijkheden te staken en het staakt het vuren te respecteren."

Karel de Gucht over de situatie in Oost-Congo Brussel, 10 oktober 2007 Sinds kort zijn de gevechten in Noord-Kivu heropgelaaid. Dit is gebeurd ondanks het staakt het vuren dat enkele weken geleden de facto tot stand kwam. Minister van Buitenlandse zaken Karel de Gucht zei hierover: "Eens te meer dreigt de burgerbevolking het slachtoffer te worden van het geweld. Ik roep dan ook de partijen op de vijandelijkheden te staken en het staakt het vuren te respecteren." "De ontdekking van massagraven in door Nkunda gecontroleerde gebieden is bijzonder onrustwekkend. Gelet op de aanwezigheid van MONUC op het terrein, hoop ik dat het duidelijk zal worden wie verantwoordelijk is voor deze ernstige mensenrechtenschending. Ook constateer ik met afschuw de blijvende rekrutering van kindsoldaten", aldus minister De Gucht. De Minister van Buitenlandse zaken was tot vorige week in New York waar de veiligheid en stabiliteit in Oost-Congo het voorwerp uitmaakten van verschillende besprekingen. Hieruit werd duidelijk dat voor de veiligheid en stabiliteit in Oost-Congo een globale strategie moet uitgewerkt worden, niet enkel een militaire. "Vanuit politiek standpunt is het overleg tussen de landen uit de regio primordiaal. Inzake mediatie is een belangrijke rol weggelegd voor de VN, waarmee ik de afgelopen weken intensief in contact was, onder meer met Secretaris-Generaal Ban ki Moon. Ook dient de door President Kabila aangekondigde vredes- en verzoeningsconferentie voor de Kivu's op korte termijn van start te gaan", aldus de minister die hieraan toevoegde: "Het is belangrijk dat de gemeenschappen in Oost-Congo de kans krijgen zich in een open dialoog uit te spreken over de perspectieven van vreedzaam samenleven, veiligheid en stabiliteit". Minister De Gucht heeft nota genomen van de door President Kabila aangekondigde tijdslimiet van 15 oktober voor de brassage van de Nkunda-eenheden. "Er bestaat geen alternatief voor de eenheden rond Nkunda buiten brassage. Signalen over de bereidheid om een contingent van 500 eenheden in dit proces te brengen kunnen een eerste aanzet zijn tot volledige brassage. Ik ben overtuigd dat MONUC bij de aanzet hiertoe een nuttige rol kan spelen", aldus de minister die voorts waarschuwt tegen een militair scenario: "Een puur militaire aanpak van Oost-Congo zal uitsluitend leiden tot groter humanitair leed en dreigt de veiligheid en stabiliteit van Oost-Congo nog meer te ondergraven." Minister De Gucht heeft Oost-Congo op de agenda van de RAZEB van 15 oktober 2007 laten plaatsen.