17 feb 2008 20:31

Karel De Gucht over Kosovo onafhankelijkeheidsverklaring

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelt vast dat vanmiddag in een buitengewone zitting van het Kosovaars Parlement de onafhankelijkheid van Kosovo werd uitgeroepen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelt vast dat vanmiddag in een buitengewone zitting van het Kosovaars Parlement de onafhankelijkheid van Kosovo werd uitgeroepen.

Karel De Gucht over Kosovo onafhankelijkeheidsverklaring Brussel, 17 februari 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelt vast dat vanmiddag in een buitengewone zitting van het Kosovaars Parlement de onafhankelijkheid van Kosovo werd uitgeroepen. "Deze onafhankelijkheidsverklaring is een stap in de reeds lang aanslepende discussie over de statuskwestie van Kosovo. Daarbij moet worden vastgesteld dat een status quo niet langer houdbaar bleek. Cruciaal in dit verhaal is dat de veiligheid en de stabiliteit van de regio gegarandeerd blijven. In dat verband verwelkom ik de oproep tot respect en tolerantie voor alle gemeenschappen in Kosovo, het engagement om het Ahtisaari-plan m.i.v. alle garanties inzake rechtstaat, medebestuur, vrijheid van en respect voor taal, cultuur en religie ...prioritair uit te voeren en de wil om goede nabuurschapsrelaties in de regio na te streven." De EU heeft reeds lang een engagement genomen om bij te dragen tot het behoud van de veiligheid en stabiliteit in de regio. Zo heeft de Europese Raad van december groen licht gegeven tot de ontplooiing van een EU "rechtstaat" missie in Kosovo. Ook België draagt bij tot de stabilisering middels de aanwezigheid van 190 man militair personeel (NAVO KFOR) en de nakende ontplooiing van 45 civiele experten in het licht van de EU-Lex missie. Europa en België zullen dus verder hun reeds jaren oude engagement voor de regio opnemen. Hoe dit in de nabije toekomst verder wordt geconcretiseerd zal ook morgen worden besproken tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De erkenning is een nationale zaak, maar blijft ingeschreven in een breder Europees verhaal. Daarom zal België zich pas over een erkenning uitspreken na het Europees overleg van morgen.