25 jul 2007 11:46

KAREL DE GUCHT OVER OOST-CONGO, DE EU EN DE VN

Minister van Buitenlandse Karel De Gucht verwelkomt de Verklaring die de Veiligheidsraad op 23 juli heeft aangenomen over de toestand in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). "Deze Verklaring komt er op Belgisch initiatief. Wij hebben gevraagd dat de verslechterende veiligheidstoestand in de Kivu's op de agenda van de Veiligheidsraad zou komen. De Belgische Ambassadeur heeft er de voornaamste besluiten van mijn recente reis naar Kinshasa en Kigali toegelicht", aldus de Minister.

Minister van Buitenlandse Karel De Gucht verwelkomt de Verklaring die de Veiligheidsraad op 23 juli heeft aangenomen over de toestand in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). "Deze Verklaring komt er op Belgisch initiatief. Wij hebben gevraagd dat de verslechterende veiligheidstoestand in de Kivu's op de agenda van de Veiligheidsraad zou komen. De Belgische Ambassadeur heeft er de voornaamste besluiten van mijn recente reis naar Kinshasa en Kigali toegelicht", aldus de Minister.

KAREL DE GUCHT OVER OOST-CONGO, DE EU EN DE VN Brussel, 24 juli 2007 Minister van Buitenlandse Karel De Gucht verwelkomt de Verklaring die de Veiligheidsraad op 23 juli heeft aangenomen over de toestand in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). "Deze Verklaring komt er op Belgisch initiatief. Wij hebben gevraagd dat de verslechterende veiligheidstoestand in de Kivu's op de agenda van de Veiligheidsraad zou komen. De Belgische Ambassadeur heeft er de voornaamste besluiten van mijn recente reis naar Kinshasa en Kigali toegelicht", aldus de Minister. "De Veiligheidsraad geeft met deze Verklaring een krachtig signaal dat het de ontwikkelingen in Oost-Congo van nabij volgt en het geen onbezonnen militaire avonturen zal dulden in een regio die al te veel geleden heeft onder geweld en waar het aantal intern ontheemden dramatische proporties aanneemt", aldus de Minister die een zeer grote convergentie vaststelt onder de leden van de Veiligheidsraad over de ernst van de huidige toestand en over de dringende noodzaak om een antwoord te bieden op de crisis. De Veiligheidsraad vraagt voorts dat de Congolese regering, in nauw overleg met de Verenigde Naties (MONUC) een globaal veiligheidsplan zou uitwerken voor Oost-Congo om een einde te stellen aan de gewelddadige acties van zowel buitenlandse als Congolese gewapende groepen. Hij riep ook de buurlanden van de DRC op om zich constructief op te stellen, en moedigde in het bijzonder de DRC en Rwanda aan tot samenwerking, ook met het oog op de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen. Ook VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, met wie Minister De Gucht onlangs over Oost-Congo overleg pleegde, heeft vorige vrijdag zijn grote bezorgdheid over de situatie in Noord- en Zuid-Kivu uitgesproken. Minister De Gucht heeft de toestand in Oost-Congo eveneens aangekaart op Europees niveau tijdens de Raad van ministers van Buitenlandse zaken van de EU. De Raad heeft een Verklaring aangenomen over de toestand in Oost-Congo waarin de noodzaak om te komen tot een politieke en diplomatieke oplossing voor Oost-Congo centraal staat alsook de rol die de EU hierbij kan spelen, in het bijzonder op het vlak van de hervorming van de veiligheidssector in de DRC. "Met de Voorzitterschapverklaring van de Veiligheidsraad en de Raadsverklaring van de EU geeft de internationale gemeenschap een duidelijk signaal dat het de situatie in Oost-Congo op de voet volgt en bereid is bij te dragen tot een politieke oplossing", aldus Minister De Gucht.