10 dec 2008 13:56

Karel De Gucht steunt het verzoek van SGVN Ban Ki-moon voor een EU overbruggingsmacht in Oost- Congo

Minister Karel De Gucht heeft kennis genomen van de brief van VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon aan Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana van vrijdag 5 december. Daarin formuleert de secretaris-generaal een formeel verzoek aan de Europese Unie een overbruggingsmacht samen te brengen in Oost Congo.

Minister Karel De Gucht heeft kennis genomen van de brief van VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon aan Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana van vrijdag 5 december. Daarin formuleert de secretaris-generaal een formeel verzoek aan de Europese Unie een overbruggingsmacht samen te brengen in Oost Congo.

Karel De Gucht steunt het verzoek van SGVN Ban Ki-moon voor een EU overbruggingsmacht in Oost- Congo Brussel, 06/12/2008 Minister Karel De Gucht heeft kennis genomen van de brief van VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon aan Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana van vrijdag 5 december. Daarin formuleert de secretaris-generaal een formeel verzoek aan de Europese Unie een overbruggingsmacht samen te brengen in Oost Congo. Secretaris-generaal Ban Ki-moon had tijdens het onderhoud met Minister De Gucht in New York op 25 november al mondeling het verzoek geformuleerd voor een EU overbruggingsmacht in Oost Congo. De minister heeft deze overbruggingsmacht proberen op de been te brengen in overleg met onder meer zijn Europese collega's tijdens een informeel gesprek met zijn Britse, Franse en Nederlandse collega's in de marge van de NAVO bijeenkomst op 2 december. Minister de Gucht heeft toen slechts kunnen vaststellen dat Frankrijk noch Verenigd Koninkrijk op dat ogenblik toezeggingen konden doen om de leiding te nemen voor een EU overbruggingsmacht en dat ook andere landen wegens overstretch in andere gebieden moeilijkheden hadden om de nodige troepen capaciteit ter beschikking te stellen. Gezien de dramatisch situatie in Congo heeft Karel De Gucht zijn inspanningen om een EU macht tot stand te brengen verder gezet met onder meer zijn Zweedse, Deense en Noorse collega's in de marge van de OVSE bijeenkomst in Helsinki op 4 december. België blijft bereid een actieve bijdrage te leveren aan een EU macht, uiteraard na een debat in het parlement rekening houdend met de bepalingen van de resolutie van de Rwanda Commissie. Minister De Gucht zet tijdens de komende dagen zijn diplomatieke inspanningen verder. Op zijn vraag zal de kwestie tijdens de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken nu maandag in Brussel opnieuw aan de dagorde komen. Het zal niet gemakkelijk zijn een Europese overbruggingsmacht bij elkaar te krijgen, maar het formele verzoek van Secretaris-generaal Ban Ki-moon toont aan dat Minister De Gucht lang niet alleen staat met zijn pleidooi voor een extra Europese inspanning. Zowel onder EU-partners als in de burgermaatschappij in ons land en elders in Europa maar bijzonder ook in Congo klinkt de vraag voor een doeltreffende reactie van de internationale gemeenschap steeds luider. Deze overbruggingsmacht zal complementair zijn met het mandaat van de MONUC VN vredestroepen in de DR Congo en zal MONUC toelaten troepen in bijkomende domeinen in te zetten. De VN voorzien een dubbele rol voor de Europese troepen. Enerzijds het beveiligen van de toevoer van humanitaire hulp aan naar schatting 250 000 mensen die hun woonplaats hebben moeten verlaten als gevolg van het geweld in Noord Kivu en anderzijds burgers beschermen die nog dreigen het slachtoffer te worden van het geweld. Secretaris-generaal Ban Ki-moon merkt terecht op dat een overbruggingsmacht ook ruimte zal creëren voor de politieke en diplomatieke inspanningen die onder leiding van Speciaal Gezant, President Olusegun Obasanjo en President Benjamin Mkapa beginnen vruchten af te werpen. De besprekingen over een vernieuwing van het MONUC mandaat boeken goede vooruitgang in New York en ons land neemt actief deel aan de onderhandelingen hierover in de Veiligheidsraad. Ons land bereidt ook actief een bijdrage voor aan deze versterking van MONUC, die kan bestaan in het ter beschikking stelling van transportcapaciteit, het vergaren van inlichtingen en steun aan de hervorming van het Congolese leger. Zoals de SG zelf opmerkt zal de herconfiguratie en versterking van MONUC nochtans tot vier maanden vergen terwijl de dramatische situatie in Congo een dringende reactie vergt.