22 jul 2008 13:03

Karel De Gucht : verheugd over arrestatie Karadzic

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte Radovan Karadzic.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte Radovan Karadzic.

Karel De Gucht : verheugd over arrestatie Karadzic Brussel, 22 juli 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd over de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte Radovan Karadzic. "De arrestatie van Radovan Karadzic bewijst dat van oorlogsmisdaden verdachte personen zich niet blijvend aan de internationale justitie kunnen onttrekken. De berechting van Karadzic in een vrij en eerlijk proces moet er toe bijdragen dit zeer tragische hoofdstuk uit de recente Europese geschiedenis af te sluiten", aldus de minister die er aan toevoegt: "Ik denk eveneens aan de nabestaanden van de slachtoffers die jaren hebben moeten wachten op dit moment". De arrestatie van Radovan Karadzic in Servië is volgens Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een sterke indicatie dat het de nieuwe regering in Belgrado ernst is samen te werken met ICTY en om alle van oorlogsmisdaden verdachte personen, inclusief Ratco Mladic, op te sporen en aan te houden.