13 mei 2009 00:00

Karel De Gucht verheugt zich over de verkiezing van België in de Raad Mensenrechten (2009-2012)

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Algemene Vergadering van de VN in New York vandaag België heeft verkozen als lid van de Raad Mensenrechten. Dit mandaat dat voor de eerste keer aan ons land wordt toevertrouwd voor een periode van drie jaar (2009-2012) bevestigt onze expertise, geloofwaardigheid en engagement voor mensenrechten in de hele wereld. Dit mandaat moet ons land ook toelaten bij te dragen tot een Raad die efficiënter werkt, aldus de minister.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Algemene Vergadering van de VN in New York vandaag België heeft verkozen als lid van de Raad Mensenrechten. Dit mandaat dat voor de eerste keer aan ons land wordt toevertrouwd voor een periode van drie jaar (2009-2012) bevestigt onze expertise, geloofwaardigheid en engagement voor mensenrechten in de hele wereld. Dit mandaat moet ons land ook toelaten bij te dragen tot een Raad die efficiënter werkt, aldus de minister.

Karel De Gucht verheugt zich over de verkiezing van België in de Raad Mensenrechten (2009-2012) Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd dat de Algemene Vergadering van de VN in New York vandaag België heeft verkozen als lid van de Raad Mensenrechten. Dit mandaat dat voor de eerste keer aan ons land wordt toevertrouwd voor een periode van drie jaar (2009-2012) bevestigt onze expertise, geloofwaardigheid en engagement voor mensenrechten in de hele wereld. Dit mandaat moet ons land ook toelaten bij te dragen tot een Raad die efficiënter werkt, aldus de minister. De Raad is vaak voorwerp van kritiek als een forum waar het relativisme qua mensenrechten vrije baan krijgt. Karel De Gucht deelt een aantal van deze verwijten en de inspanningen van België in de Raad moeten bijdragen tot de versterking van het universele karakter van het optreden van de Verenigde Naties ten gunste van mensenrechten. De minister preciseerde onlangs nog in Genève tijdens de herzieningsconferentie over racisme: "Ik heb er aan gehouden persoonlijk deze boodschap te brengen - we moeten de tribune niet overlaten aan relativisten, noch aan extremisten". België rekent er op actief zijn rol te spelen in de Raad. Karel De Gucht kiest voor een "eerlijke dialoog en een resoluut engagement om het opreden van de Raad Mensenrechten te beïnvloeden". In dat verband verheugt de minister zich over de terugkeer van de VS in de Raad, die samen met Noorwegen en België op 12 mei verkozen werden. België legt traditioneel zijn volle gewicht in de schaal voor een efficiënt multilateraal optreden. Karel De Gucht verzet zich bijzonder tegen het groeiende soevereinisme in de Raad - de logica als zou de internationale gemeenschap zich niet mogen inlaten met dat wat zich afspeelt binnen een land, zelfs wanneer de burgerbevolking er slachtoffer is van ernstige schendingen van de mensenrechten. In die context zal België zich buigen over de ‘Universal Periodic Review', een instrument dat de situatie van de mensenrechtensituatie in elk land waar ook ter wereld onderzoekt en dat verdient herbekeken te worden om het efficiënter te maken. België zal zich ook inspannen om de onafhankelijkheid van de speciale rapporteurs van de Raad te garanderen die belast zijn met het onderzoek van landensituaties of thematische mensenrechtensituaties. De Minister betreurt overigens de afschaffing van de rapporteurs over een aantal bijzonder delicate landensituaties. België pleit voor een Raad Mensenrechten die zich kan buigen over ernstige schendingen van de Mensenrechten, waar ze zich ook voordoen. Ter herinnering, de Raad Mensenrechten, gevestigd in Genève, verving in 2006 de toenmalige Commissie Mensenrechten waar België meerdere malen ook zetelde. Samengesteld uit 47 lidstaten uit alle regio's komt hij voornamelijk bijeen in maart, juni en september. De Raad komt ook bijeen in speciale sessie op een ad hoc basis.