30 aug 2019 17:03

Kennisname van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van de federale politie in Brussel

De ministerraad werd op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Begroting Sophie Wilmès verzocht om kennis te nemen van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van een groot aantal diensten van de federale politie in het centrum van Brussel.

De audit over het RAC-project (Rijksadministratief centrum) kwam er in uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 22 november 2013.

De ministerraad werd in dit kader verzocht om kennis te nemen van de audit, belast de bevoegde ministers met de verdere uitvoering van de in het rapport vermelde verbeterpunten en vraagt een periodieke rapportage over de opvolging van de aanbevelingen.