27 aug 2013 16:46

Koninklijke Bibliotheek van België presenteert jaarverslag 2011-2012

De voorbije jaren heeft de Koninklijke Bibliotheek volop ingezet op de nieuwe uitdagingen die het digitale tijdperk en de kennismaatschappij met zich meebrengen, zonder daarbij haar kerntaken uit het oog te verliezen. Het resultaat van deze inspanningen is te lezen in het jaarverslag 2011-2012, dat een overzicht geeft van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Koninklijke Bibliotheek op het vlak van digitalisering, wetenschappelijk onderzoek, publiekswerking en beheer van de collecties.

Het jaarverslag 2011-2012 werd bovendien in een nieuwe, moderne en dynamische vorm gegoten waardoor het gemakkelijk leesbaar is voor zowel specialisten als het grote publiek en het beter aansluit bij de richting die de organisatie is ingeslagen.

Digitaliseringsbeleid
In 2011-2012 trok de Koninklijke Bibliotheek resoluut de kaart van de digitalisering. Met een doordacht digitaliseringsbeleid en in samenwerking met tal van partners zorgt de Bibliotheek voor het goed bewaren en verspreiden van het aan de instelling toevertrouwde erfgoed. Om maar een voorbeeld te noemen: in het kader van het digitaliseringsplan van de federale wetenschappelijke instellingen kreeg de Koninklijke Bibliotheek de opdracht om een representatieve selectie van Belgische kranten uit de 19de en 20ste eeuw te digitaliseren. In 2012 presenteerde ze het resultaat van dat grootschalige digitaliseringsproject: maar liefst 3,2 miljoen krantenpagina’s werden online beschikbaar en doorzoekbaar gesteld. In het jaarverslag leest u welke andere projecten momenteel lopen en ontdekt u met hoeveel partners uit verschillende hoeken en van verschillende niveaus de Bibliotheek samenwerkt.

Collecties
Via het wettelijk depot verwierf de Koninklijke Bibliotheek de afgelopen twee jaar 118.052 werken, afkomstig uit 31 verschillende landen en ook de erfgoedverzamelingen werden aangevuld. Ondanks het beperkte aanwinstenbudget kon de Bibliotheek in 2011-2012 weer enkele topstukken verwerven zoals de ‘Corte Cronikel’ van Cornelis van Hoorn, de oudste topografische kaart van onze gewesten.

Onderzoek
De collecties van de Koninklijke Bibliotheek vormen een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijk onderzoek.,. De wetenschappelijke activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek steunen telkens op vier pijlers: studie van de collecties, interuniversitaire samenwerking, internationale uitstraling en partnerschappen. Welke onderzoeken werden gevoerd en welke resultaten die opleverden, leest u in het jaarverslag.

Publiek
De Bibliotheek zag haar lezersaantallen de voorbije jaren sterk stijgen, van 57.382 in 2011 tot 78.095 in 2012. We stellen vast dat steeds meer studenten hun weg vinden naar onze instelling, onder meer tijdens de blokperiode.

De voorbije jaren nam de Koninklijke Bibliotheek ook volop deel aan het culturele leven door tentoonstellingen, concerten, rondleidingen, activiteiten voor families … te organiseren. Rond LIBRARIUM, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het boek en het schrift die in 2010 werd geopend, werden tal van publieksgerichte activiteiten en een nieuw permanent aanbod ontwikkeld. Aan de hand van een driemaandelijks wisselende unieke collectie krijgt de bezoeker een beeld van het ontstaan en de diversiteit van boeken en het schrift in het algemeen.

Enkele cijfers
175 000 bezoekers per jaar
82 648 documenten geraadpleegd in de algemene leeszaal
118 052 documenten ontvangen via het wettelijk depot
59 913 controles op de naleving van het wettelijk depot
4 112 verschillende titels van tijdschriften verworven
460 documenten uitgeleend aan tentoonstellingen in het binnen- en buitenland
647 educatieve activiteiten

Veel meer leest u in het volledige jaarverslag 2011-2012 van de Koninklijke Bibliotheek, dat vanaf vandaag beschikbaar is op de website www.kbr.be.

Praktische informatie

Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg of Keizerslaan 2 - 1000 Brussel
+32-(0)2-519.53.11
www.kbr.be


Contactpersoon
Davina Luyten
+32-(0)2-519.55.98
davina.luyten@kbr.be