17 mei 2006 09:11

Kritische rol van de NGO's

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag een internationale tweedaagse conferentie ingehuldigd die wordt georganiseerd door de "Coalitie van de Belgische NGO's voor het Belgische OVSE-Voorzitterschap" en die door de Belgische Regering wordt gesteund.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag een internationale tweedaagse conferentie ingehuldigd die wordt georganiseerd door de "Coalitie van de Belgische NGO's voor het Belgische OVSE-Voorzitterschap" en die door de Belgische Regering wordt gesteund.

Minister De Gucht steunt de kritische rol van de NGO's in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de OVSE BRUSSEL, 16 mei 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag een internationale tweedaagse conferentie ingehuldigd die wordt georganiseerd door de "Coalitie van de Belgische NGO's voor het Belgische OVSE-Voorzitterschap" en die door de Belgische Regering wordt gesteund. Deze Coalitie heeft de bedoeling om het OVSE-Voorzitterschap dat in 2006 door België wordt waargenomen, op een kritische manier te volgen. Bij de opening van de conferentie heeft Minister De Gucht het feit toegejuicht dat ze een brug slaat tussen de civiele maatschappij, de OVSE en het Belgisch Waarnemend Voorzitterschap. "Dit is meer dan wenselijk," zo verklaarde hij. En hij voegde hieraan toe dat "de OVSE meer aandacht bij het publiek verdient." Minister De Gucht verheugde zich er ook over dat dit initiatief een nuttige evaluatieoefening van het Belgische Voorzitterschap in 2006 vormt. "De dialoog met de NGO-gemeenschap kan inspiratie brengen voor de zeven en een half maanden die we nog voor de boeg hebben," zo meende hij. "De dialoog die wij met de civiele maatschappij aangaan is veel meer dan een procedurele kwestie. Ook inhoudelijk is er een daadwerkelijke uitwisseling gaande," zei de Minister. Voor de OVSE-Voorzitter zijn de relaties met de NGO's bijzonder belangrijk. Deze belangstelling uit zich onder andere in de voortdurende contacten die Minister De Gucht tijdens zijn verschillende missies onderhoudt met de plaatselijke NGO's, evenals in de Belgische steun aan het Internationale Verbond van Helsinki.