02 jul 2007 12:54

Laatste gespreksronde over Kosovo onder Belgisch Voorzitterschap van Veiligheidsraad

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat totnogtoe geen akkoord kon worden bereikt over deze resolutie.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat totnogtoe geen akkoord kon worden bereikt over deze resolutie.

Laatste gespreksronde over Kosovo onder Belgisch Voorzitterschap van Veiligheidsraad Brussel, 29 juni 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt dat totnogtoe geen akkoord kon worden bereikt over deze resolutie. Op 28 juni hield de Veiligheidsraad nogmaals een gespreksronde over Kosovo, de laatste onder het Belgische Voorzitterschap van de Veiligheidsraad. De gesprekken waren gebaseerd op een herzien ontwerp van resolutie dat verdere onderhandelingen tussen de partijen voorziet. België betreurt dat totnogtoe geen akkoord werd bereikt over deze resolutie. België heeft geen bezwaar tegen verdere onderhandelingen tussen de partijen, als zulke gesprekken kunnen leiden tot bijkomende verbeteringen aan het VN speciaal gezant ‘Comprehensive Settlement Proposal' van Martii Athisaari, die aanvaardbaar zijn voor beide partijen. Daarom is het ook de moeite waard om de inspanningen die kunnen geleverd worden om dit doel te bereiken, te onderzoeken. "Beide partijen hebben er belang bij deze kans aan te grijpen", aldus Minister De Gucht. Tijdens zijn onderhoud met de Servische Minister van Buitenlandse Zaken Jeremic, op 27 juni 2007, verzocht Minister De Gucht Belgrado om op constructieve wijze deel te nemen aan zulke onderhandelingen. "Het Athisaari plan is het richtsnoer voor ons denken", aldus nog Minister De Gucht. Nochtans zouden de onderhandelingen in de tijd moeten worden beperkt en rekening moeten houden met de realiteit op het terrein. De huidige onzekerheid kan niet veel langer blijven duren; het status quo is onhoudbaar.