18 jul 2007 17:28

LIBIË - BULGAARS MEDISCH TEAM

LIBIË - BULGAARS MEDISCH TEAM

LIBIË - BULGAARS MEDISCH TEAM

Brussel, 18 juli 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht reageert met een zekere opluchting op de beslissing van 17 juli genomen door de Libische Hoge gerechtelijke raad, voorgezeten door de minister van justitie, om de doodstraf van de vijf Bulgaarse verpleegsters en de arts van Palestijnse afkomst om te zetten in levenslange gevangenschap. België hoopt op een spoedige uitwijzing van de betrokkenen naar Bulgarije. Minister De Gucht was steeds overtuigd van hun onschuld, die door internationale experten bevestigd is geworden, en heeft steeds gepleit voor een snel en definitief einde van deze affaire. Hiernaast heeft Minister De Gucht zijn gevoelens van medeleven betuigd met de kinderen die besmet werden met het virus en hun ouders. Hij heeft er over gewaakt dat België bijdraagt aan het humanitaire actieplan dat door de Europese Commissie gecoördineerd wordt, en dit vooral op het vlak van de veiligheid van transfusies.