03 okt 2017 17:09

Luchtvaart: Sensibilisering veiligheidspartners “see something, say something”

Op zaterdag 30 september hebben de Federale Luchtvaartpolitie, de luchtvaartinspectie van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Control and Reporting Center van het Belgische leger 17 luchtvaartterreinen en 12 vliegtuigen over het hele land gecontroleerd. De actie richtte zich vooral op de toestellen uit de sportvliegerij (General Aviation).

Aan de ene kant werd er zowel nagegaan of de veiligheidsvoorschriften werden nageleefd en als gecontroleerd op (al dan niet grensgebonden) criminaliteitsfenomenen zoals drugstrafiek, mensensmokkel, smokkel van goederen etc.

Daarnaast wilden de verschillende partners ook een sensibiliserend signaal uitsturen onder het motto: “see something, say something”. De veiligheidsdiensten willen daarmee de uitbaters, piloten en vliegscholen laten weten dat zij alle verdachte handelingen in het volste vertrouwen kunnen melden.

 

In totaal zijn er 10 inbreuken vastgesteld : 

Luchtvaartterreinen:

- niet naleven van de procedures: 2

- bijhouden van documenten: 3

- onvoldoende veiligheidsuitrusting: 1 

 

Luchtvaartuigen:

- bijhouden van documenten: 4

 

Bij 4 inspecties werden onmiddelijke correctieve acties genomen, deze bevindingen zullen administratief opgevolgd worden door de FOD Mobiliteit. 

 

Deze actie werd ook ondersteund door Defensie, met name de RADAR ATC, die samen het luchtruim hebben opgevolgd. 

 

Ook naar de toekomst toe zullen dergelijke acties nog worden georganiseerd.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be

 

Persdienst Federale Politie
0477 501 801