21 mei 2024 14:46

Medex heeft 454 aanvragen van COVID-19 als beroepsziekte erkend

Tijdens de COVID-19-pandemie raakten heel wat mensen op het werk besmet met het coronavirus zoals gevangenisbewakers, leerkrachten of zorgpersoneel. Zij kunnen een aanvraag indienen om hun besmetting te laten erkennen als beroepsziekte. Niet iedere ziekte die men op het werk oploopt is een beroepsziekte. Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt, maar het is ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als die niet op die lijst staat.

Medex ontving 626 dergelijke aanvragen en 28 aanvragen voor een vergoedingspensioen van militairen. Bij 454 (69%) van deze aanvragen werd COVID-19 erkend als beroepsziekte. 

Het grootste aantal aanvragen kwamen vanuit de FOD Justitie, het onderwijs en de politie. In deze sectoren was het vaak moeilijk om de preventieve hygiënemaatregelen strikt op te volgen.

Er werden bovendien 233 aanvragen ingediend bij Medex om een COVID-19-infectie te laten erkennen als arbeidsongeval. Hierbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  Zo moet het onder meer gaan om een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Bepaalde beperkte concrete gevallen, zoals bijvoorbeeld een spuwincident (politie) of prikongeval (zorgpersoneel), zouden dus erkend kunnen worden als arbeidsongeval. 37 aanvragen waren gelinkt aan secundaire effecten na vaccinatie, afkomstig van bepaalde beroepsgroepen waar de vaccinatie tijdens de werkuren op de werkplek werd georganiseerd.

De rol van Medex

Medex, dat deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid, is de medische dienst bij beroepsziekten voor:

  • De besturen van de federale overheid (FOD en POD),
  • Departementen van de gemeenschappen en gewesten,
  • Federale Politie
  • Sommige instellingen van openbaar nut (zoals RIZIV, RVA, Regie der Gebouwen, Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, ONE, ETNIC,… Voor de lijst met alle werkgevers, zie artikel 2 van het KB van 12/06/1970). Deze instellingen hebben Medex gekozen als hun bevoegde medische dienst. Voor andere werkgevers is Medex standaard de medische dienst.

Medex oordeelt of er al dan niet sprake is van een beroepsziekte, spreekt zich uit over het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid, bepaalt de datum waarop de arbeidsongeschiktheid een blijvend karakter vertoont en bepaalt het percentage van hulp van derden.

Voor sommige specifieke groepen ambtenaren zal Medex ook de medische kosten en verplaatsingskosten (terug)betalen die voortvloeien uit de beroepsziekte.

Meeste aanvragen voor COVID-19 in 2021

Meer dan de helft van de aanvragen beroepsziekten in 2021 waren aanvragen voor COVID-19 als beroepsziekte (51,5%). In 2020 was dat 42,0%. De aanvragen namen geleidelijk af in 2022 (44,8%) en er was een sterke daling in 2023 (3,8%). Deze daling is ook te danken aan onder andere de vaccinatie.