01 apr 2010 14:37

Meer dan 3/4 van de ingediende projecten krijgen het label Belgische EU-Voorzitterschap

In zijn antwoord op een vraag van Volksvertegenwoordigster Marie Arena over de gesubsidieerde projecten in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap, heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken meer uitleg gegeven over de procedure voor de toekenning van het label aan privéprojecten.

In zijn antwoord op een vraag van Volksvertegenwoordigster Marie Arena over de gesubsidieerde projecten in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap, heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken meer uitleg gegeven over de procedure voor de toekenning van het label aan privéprojecten.

Olivier Chastel : meer dan 3/4 van de ingediende projecten zullen het label van het Belgische EU-Voorzitterschap krijgen Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer - 31/03/2010 Brussel, 31 maart 2010 In zijn antwoord op een vraag van Volksvertegenwoordigster Marie Arena over de gesubsidieerde projecten in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap, heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken meer uitleg gegeven over de procedure voor de toekenning van het label aan privéprojecten. Olivier Chastel herinnerde in de Commissie Buitenlandse betrekkingen aan de toekenningscriteria voor het label. « Opzichzelfstaande evenementen of evenementen die regelmatig plaatsvinden moeten doorgaan in de zes maanden van het Belgisch EU-Voorzitterschap en in verband staan met de EU of met de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap ». De Staatssecretaris gaf aan dat deze twee criteria cumulatief zijn. De controleprocedure voor deze criteria is nog niet afgerond voor verschillende projecten. De deadline voor de indiening van projecten was 28 februari 2010. Olivier Chastel verklaarde dat er nu al ongeveer 150 niet-culturele en 100 culturele projecten, die worden georganiseerd door het middenveld, federaties, verenigingen, enz., het label van het Belgisch Voorzitterschap hebben ontvangen. « We hebben meer dan 300 projecten ontvangen », zei Olivier Chastel. Deze evenementen zullen worden opgenomen in de officiële kalender van het Voorzitterschap, waarop eveneens de ministeriële bijeenkomsten staan. Deze agenda zal beschikbaar zijn op de website van het Belgisch Voorzitterschap, die op 1 juni online zal zijn. De toekenning van het Voorzitterschapslabel gebeurt onafhankelijk van welke financiële steun dan ook. « Bepaalde projecten zullen echter een subsidie krijgen. De toekenning van deze subsidies wordt beheerd door de Kanselarij van de Eerste Minister die hiervoor over een budget beschikt. De verdeling van deze subsidies werd evenwel nog niet afgerond », benadrukte Olivier Chastel.