29 jun 2005 02:00

Min.De Gucht : ontmoeting met vertegenwoordigers van Kongolese gemeenschap in België

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft heden vertegenwoordigers van de Kongolese gemeenschap in België ontvangen. Tijdens het gesprek bracht de Minister twee belangrijke boodschappen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft heden vertegenwoordigers van de Kongolese gemeenschap in België ontvangen. Tijdens het gesprek bracht de Minister twee belangrijke boodschappen.

Brussel, 28 juni 2005 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft heden vertegenwoordigers van de Kongolese gemeenschap in België ontvangen. Tijdens het gesprek bracht de Minister twee belangrijke boodschappen. 1) De Minister had lof voor de positieve wijze waarop de feesten "Matonge en Couleurs" onlangs verliepen in Brussel. Er werd geen enkel incident genoteerd. Anderzijds zullen rellen en ongeregeldheden, zoals deze zich op 20.6.2005 voorgedaan hebben te Elsene, ook in de toekomst niet getolereerd worden. De leiders binnen de Kongolese gemeenschap moeten helpen dit te vermijden. De Minister riep deze laatsten dan ook op om zich verder op een verantwoordelijke wijze te gedragen en elke aanstichting tot gewelddadige acties te veroordelen. 2) Het verkiezingsproces in Kongo krijgt concreet gestalte, o.a. door de aan de gang zijnde registratie van de kiezers. Het verkiezingsproces moet de Kongolese bevolking, voor het eerst in tientallen jaren, de kans geven haar leiders op een democratische wijze te kiezen. De regering in Kinshasa wordt door de internationale gemeenschap (waaronder België) aangemoedigd om het verkiezingsproces onverkort en binnen de termijnen die voorzien werden in de transitieakkoorden, uit te voeren. Minister De Gucht herhaalde tegenover zijn gesprekspartners zijn oproep aan alle Kongolese leiders, de oppositiepartijen, de civiele maatschappij en de bevolking om te helpen de verkiezingen te doen slagen.