25 jan 2016 09:51

Minder illegale cashbetalingen bij tabaks- en goudhandelaars

Brussel, 25 januari 2016 – In 2015 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een onderzoek naar illegale cashbetalingen bij tabak- en goudhandelaars. Dit zijn namelijk twee sectoren waar in het verleden regelmatig illegale cashbetalingen werden vastgesteld. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat beide sectoren de regels beter volgen, maar toch bleken nog 22 % van de tabakshandelaars en 13 % van de goudhandelaars zich niet te houden aan de cashbeperkingen. In totaal ontdekte de FOD Economie 2,3 miljoen euro illegale cashbetalingen.

Algemeen resultaat

Vorig jaar voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie verschillende onderzoeken naar illegale cashbetalingen, waaronder ook in de tabakssector en bij goudhandelaars. Bij vorige onderzoeken constateerde de FOD Economie heel wat inbreuken tegen de wetgeving over de beperking op cashbetalingen in deze sectoren.

Uit de onderzoeken van 2015 blijkt dat beide sectoren zich aanpasten: een heel groot deel van de gecontroleerde tabaks- en goudhandelaars waren in orde en hielden zich aan de cashbeperking. “De onderzoeken van de FOD Economie tonen aan dat het de goede kant op gaat met het aantal illegale cashtransacties in de tabaks- en goudsector. Toch blijven we nog inbreuken vaststellen. We blijven waakzaam en volgen deze problematiek nauwgezet op”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Onderzoek tabakshandelaars

Bij een eerder onderzoek uit 2014 bleek dat 1 op 2 van de groothandelaars in tabak de beperking in cashbetalingen niet respecteerden.

In de eerste helft van 2015 controleerde de FOD Economie 213 kleinhandelaars in tabak: 1 op 5 van deze tabakshandelaars (21,6 %) betaalden hun leveranciers te veel in cash. De helft van de inbreuken werden vastgesteld bij de ‘tabac shops’ nabij de Franse grens en de Belgische kust. “Fransen en Britten komen massaal sigaretten kopen bij deze ‘tabac shops’, omdat ze in ons land een pak goedkoper zijn. Deze buitenlandse klanten betalen vooral cash, waarna de tabakshandelaar zijn leverancier met dit cashgeld betaalt in plaats van het naar de bank te brengen. Dat verklaart het hogere aantal inbreuken bij deze tabac shops”, aldus Chantal De Pauw. In totaal werden er 2,04 miljoen euro illegale cashbetalingen vastgesteld in dit onderzoek.

Onderzoek goudhandelaars

In 2013 voerde de FOD Economie een onderzoek dat aantoonde dat 38 % van de gecontroleerde goudhandelaars (hoofdzakelijk goudopkopers en groothandelaars in goud) zich niet hield aan de cashbeperking.

Tussen januari en mei 2015 controleerde de FOD Economie 106 detailhandelaars in goud en juwelen. Nu werd slechts bij 14 handelaars (13,2 %) een inbreuk op de beperking van betaling in cash vastgesteld. Uitgesplitst gaat het om 10 inbreuken op de verkoop en 4 op de aankoop van goud. Voor edele metalen geldt immers zowel bij de verkoop als aankoop een maximum van 3.000 euro in cash. In totaal werd zo’n 246.000 euro aan illegale cashtransacties teruggevonden.

Meer info over de beperkingen op betalingen in cash:

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/depliant_limitation_des_paiements_en_especes.jsp