10 apr 2006 14:11

Minister Armand De Decker legt een wet voor die de ontkenning veroordeelt van de genocide in Rwanda

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker reageert krachtig op de manifestatie die gisteren was georganiseerd door Rwandese tegenstanders en die de genocide van 1994 ontkende.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker reageert krachtig op de manifestatie die gisteren was georganiseerd door Rwandese tegenstanders en die de genocide van 1994 ontkende.

Minister Armand De Decker legt een wet voor die de ontkenning veroordeelt van de genocide in Rwanda BRUSSEL, 7 april 2006 - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker reageert krachtig op de manifestatie die gisteren was georganiseerd door Rwandese tegenstanders en die de genocide van 1994 ontkende. De vrijheid van mening en van meningsuiting zijn onvervreemdbare rechten, het herschrijven van de Geschiedenis kan echter niemand worden toegelaten. België heeft de genocide in Rwanda talrijke malen veroordeeld, in het bijzonder door de resolutie van de Senaat van 1 april 2004, en heeft de verantwoordelijkheden van de internationale gemeenschap erkend, inclusief die van België, dat de moed niet had om de nodige maatregelen te treffen om een einde te maken aan de genocide. Sinds bijna 12 jaar blijft België, aan de zijde van de Rwandese autoriteiten, werken aan gerechtigheid en reconciliatie. Met de wet van 23 maart 1995 als voorbeeld, tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, is Minister De Decker van mening dat de ontkenning van de genocide in Rwanda eveneens strafrechterlijk moet gestraft worden in België. Armand De Decker verlangt dat het Parlement het initiatief neemt voor de aanneming van een nieuwe wet die de ontkenning van de genocide in Rwanda veroordeelt. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be