14 dec 2005 13:47

Minister Armand De Decker neemt deel aan de Top van de WHO te Hong Kong

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal deelnemen aan de zesde ministeriële conferentie van de Wereldhandelorganisatie die zal plaatsvinden te Hong Kong van 13 tot 18 december 2005.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal deelnemen aan de zesde ministeriële conferentie van de Wereldhandelorganisatie die zal plaatsvinden te Hong Kong van 13 tot 18 december 2005.

Minister Armand De Decker neemt deel aan de Top van de WHO te Hong Kong Brussel, 13 december 2005. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal deelnemen aan de zesde ministeriële conferentie van de Wereldhandelorganisatie die zal plaatsvinden te Hong Kong van 13 tot 18 december 2005. Bij deze gelegenheid zal Minister Armand De Decker aandringen op het feit dat een universeel multilateraal handelssysteem en een evenwichtige liberalisering van de handel een aanzienlijke motor zouden vormen voor de ontwikkeling van de wereld. Handel is namelijk een doeltreffend middel voor de minst ontwikkelde landen om de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Armand De Decker en België steunen dus de inspanningen van de Europese Commissie die erop gericht zijn de ontwikkelingsdoelstellingen van de Doha-agenda te realiseren. Minister Armand De Decker herinnert er ook aan dat België trots mag zijn op wat ze heeft ondernomen inzake technische assistentie en versterking van de capaciteiten in de handel van de ontwikkelingslanden ("Aid for trade"). Voor de jaren 2003 en 2004 heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking respectievelijk 58,6 miljoen $ en 48 miljoen $ geïnvesteerd in dit domein. Deze cijfers plaatsen België duidelijk boven de collectieve doelstelling van de publieke ontwikkelingshulp die de Europese Unie zich heeft voorgenomen inzake hulp aan de handelssector. Ter herinnering, de Wereldhandelsorganisatie, opgericht in 1995 door de onderhandelingen van de Uruguay-Ronde (1986-1994), telt 149 landen en is de enige internationale organisatie die zich bezighoudt met de regels die de handel bepalen tussen de landen.