14 feb 2007 13:16

Minister Armand De Decker ontmoet de Congolese diaspora actief in de gezondheidssector

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker organiseert op donderdag 15 februari een vergadering over de rol van de Congolese diaspora actief in de gezondheidssector en de rol van de Belgische ziekenhuizen en klinieken bij de versterking van het gezondheidssysteem in de Democratische Republiek Congo.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker organiseert op donderdag 15 februari een vergadering over de rol van de Congolese diaspora actief in de gezondheidssector en de rol van de Belgische ziekenhuizen en klinieken bij de versterking van het gezondheidssysteem in de Democratische Republiek Congo.

Minister Armand De Decker ontmoet de Congolese diaspora actief in de gezondheidssector Brussel, 14 februari 2007. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker organiseert op donderdag 15 februari een vergadering over de rol van de Congolese diaspora actief in de gezondheidssector en de rol van de Belgische ziekenhuizen en klinieken bij de versterking van het gezondheidssysteem in de Democratische Republiek Congo. De Congolese autoriteiten en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wensen de de betrokkenheid van leden van de diaspora bij de ontwikkeling van hun land van herkomst gemakkelijker te maken en willen hen de mogelijkheid geven om hun rol als ontwikkelingsactoren volledig uit te spelen. Een vijftigtal deelnemers, medische directeurs van ziekenhuizen en/of dokters afkomstig uit de diaspora, zullen aanwezig zijn op de vergadering van 15 februari, en in het bijzonder vertegenwoordigers van de vereniging « TSHELA » wiens doel het is om de kwaliteit van de verpleegzorgen in Afrika te bevorderen door de oprichting van een structuur van permanente vorming en professionele uitwisselingen tussen het Noorden en het Zuiden in de verpleegsector; vertegenwoordigers van het MIDA-programma (Migration pour le Développement en Afrique) van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die leden van de diaspora de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan ontwikkelingsmissies in hun land van herkomst, in het algemeen voor een periode variërend tussen 6 weken en enkele maanden; vertegenwoordigers van het partnerschapsprogramma ingeleid door de Europa ziekenhuizen in Brussel, in samenwerking met de IOM en de Belgische Samenwerking, dat betrekking heeft op de vorming van Congolese dokters en het leveren van medisch materiaal aan de DRC. Tijdens deze dialoog zal Minister Armand De Decker voorstellen om de huidige programma's stop te zetten en nieuwe programma's op te richten. Hij wenst met name het aantal missies naar de DRC te verhogen van leden van de diaspora actief in de gezondheidssector, het aantal partnerschappen te verhogen tussen ziekenhuizen, de vorming van Congolese dokters in België te vergemakkelijken, de levering van medisch materiaal aan de DRC mogelijk te maken, de mobilisering van de diaspora te bevorderen en andere vormen van betrokkenheid van de Belgische ziekenhuizen en klinieken evenals van de diaspora te begunstigen. De vergadering zal plaatsvinden in het Egmontpaleis op donderdag 15 februari om 10 uur. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be