29 sep 2005 16:32

Minister Armand De Decker ontmoet de Vice-Eerste Minister van Laos

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, woensdag 28 oktober, Somsavat Lengsavad ontmoet, de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Volksrepubliek Laos.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, woensdag 28 oktober, Somsavat Lengsavad ontmoet, de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Volksrepubliek Laos.

Minister Armand De Decker ontmoet de Vice-Eerste Minister van Laos 28 september 2005. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, woensdag 28 oktober, Somsavat Lengsavad ontmoet, de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken van de Democratische Volksrepubliek Laos. De ontmoeting ging over de bilaterale betrekkingen tussen België en Laos en over de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's. Laos was één van de doellanden van de Belgische Coöperatie in Azië tot eind 2003, datum waarop de Belgische overheid heeft beslist om de lijst met partnerlanden van de bilaterale samenwerking te verminderen om de geografische concentratie van ons beleid te versterken. Minister Armand De Decker heeft benadrukt dat België zich verder zal blijven inzetten: de bilaterale projecten zullen bijgevolg voltooid worden. Bovendien zal de indirecte bilaterale samenwerking (NGO en universitaire coöperatie) welbepaalde acties in het land blijven voortzetten met de steun van België. Minister Armand De Decker heeft tenslotte ook zijn wens geuit voor een versterkt partnerschap met dit deel van Azië via een regionale samenwerking georganiseerd rond de Mekong River Commission, waarvan Thailand, Cambodja, Vietnam en de Democratische Volksrepubliek Laos deel uitmaken. Tijdens de ontmoeting heeft Vice-Eerste Minister Lengsavad de inspanningen vermeld van zijn overheid om de situatie van de Mensenrechten te verbeteren. Hij heeft de informele dialoog naar voren gebracht over dit thema met de landen van de Europese Unie en de ratificatieprocedure van de pacten van de Verenigde Naties met betrekking tot de Mensenrechten, die in Vientiane op de agenda staan. Al pleitend voor een grotere transparantie in dit domein, heeft Minister Armand De Decker eveneens de situatie opgeroepen van de Hmong-bevolking, een etnische groep waarvan enkele duizenden leden, die zich verzetten tegen het regime, ondergedoken leven in uiterst moeilijke omstandigheden. Dit dossier was de oorzaak van het verleden van spanningen tussen België en Laos, na de arrestatie van de journalist Thierry Falise in 2003 die een reportage wilde maken over deze regio. Thierry Falise werd gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar, samen met zijn Franse en Amerikaanse metgezellen. Alle drie werden korte tijd later vrijgelaten, maar de 2 begeleiders uit Laos, de chauffeur en de gids, zouden nog altijd worden vastgehouden. Op een puur humanitaire basis, heeft Minister De Decker een oproep gedaan tot gratie voor deze twee burgers uit Laos en heeft voorgesteld aan de overheid van Laos om haar inspanningen ten voordele van een eerlijke oplossing van het Hmong probleem te blijven voortzetten, eventueel met de hulp van de instellingen zoals de CICR, die alle garanties van neutraliteit en doeltreffendheid bieden. Meer algemeen zijn de twee Ministers overeengekomen om wederzijdse bezoeken van parlementariërs aan te moedigen om elkaars land beter te leren kennen. Ze hebben de ontmoeting afgesloten met een korte uitwisseling van visies over de internationale situatie en, in het bijzonder, over de noodzaak om de Euro-Aziatische dialoog te versterken door de reeds bestaande mechanismen, zoals de ASEM. Ter gelegenheid van een reis naar deze regio in februari, zal Minister Armand De Decker zich naar Laos begeven, te Vientiane, en naar de zetel van de Mekong River Commission. Hij is door Vice-Eerste Minister Lengsavad uitgenodigd om, tijdens deze gelegenheid, een ontmoeting te hebben met de regering van Laos. Persontact : Erik Silance Woordvoerder Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De berichten kunnen geraadpleegd worden op volgende websites: www.armanddedecker.be en www.dgcd.be