03 mei 2006 15:47

Minister Armand De Decker stelt voor om de vrijwillige dienst van collectief nut in te voeren

In het kader van de veiligheids- en preventiemaatregelen aangenomen na de moord op Joe Van Holsbeeck heeft Minister Armand De Decker, die de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking heeft opgericht, aan de Ministerraad voorgesteld om de wet ter instelling van de vrijwillige dienst van collectief nut in werking te stellen.

In het kader van de veiligheids- en preventiemaatregelen aangenomen na de moord op Joe Van Holsbeeck heeft Minister Armand De Decker, die de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking heeft opgericht, aan de Ministerraad voorgesteld om de wet ter instelling van de vrijwillige dienst van collectief nut in werking te stellen.

Minister Armand De Decker stelt voor om de vrijwillige dienst van collectief nut in te voeren Brussel, 28 april 2006. In het kader van de veiligheids- en preventiemaatregelen aangenomen na de moord op Joe Van Holsbeeck heeft Minister Armand De Decker, die de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking heeft opgericht, aan de Ministerraad voorgesteld om de wet ter instelling van de vrijwillige dienst van collectief nut in werking te stellen. De wet voorziet de mogelijkheid om een vrijwillige dienst van collectief nut op te richten bij de Landsverdediging en de mogelijkheid om deze uit te breiden naar andere federale overheidsdiensten. Aangenomen in maart 2003, werd deze wet nog niet afgekondigd noch gepubliceerd. De Ministerraad heeft besloten om een interministeriële werkgroep op te richten die de verschillende sectoren moet onderzoeken binnen dewelke deze kan worden aangewend. Voor Minister Armand De Decker zal een vrijwillige dienst van collectief nut toelaten om te antwoorden op de sociale realiteit door werkloze jongeren die dit wensen, voor te stellen om de gemeenschap te dienen, tenzij bij het leger, hetzij bij de civiele bescherming, hetzij bij de federale of lokale politie, hetzij in het domein van de gezondheidszorg, de sociale hulp of de federale wetenschappelijke instellingen. De wet voorziet bovendien dat samenwerkingsakkoorden met de regio's en de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten zouden toelaten om het activiteitenterrein van de wet nog verder uit te breiden. Volgens Armand De Decker zal de uitvoering van de wet de jeugdrechters bovendien de mogelijkheid bieden om jonge delinquenten een meer verrijkende alternatieve straf op te leggen, gezien ze informatiever is dan opsluiting in gesloten centra. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgcd.be