29 jul 2004 02:00

Minister De Decker bezoek Darfour

Minister De Decker bezoek Darfour

Minister De Decker bezoek Darfour

Brussel, 29 juli 2004 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft besloten om de geteisterde Darfour regio in West-Soedan te bezoeken in het kader van een missie van UNICEF België. Het bezoek zal doorgaan van 31 juli tot 4 augustus 2004. De Minister, die bijzonder verontrust is over de toestand in Darfour, wil zich ter plaatse gaan vergewissen over de ontberingen van de lokale bevolking en wenst een beter inzicht te krijgen over de wijze waarop de hulpverlening zou kunnen verbeterd worden. Hij zal daartoe verschillende contacten hebben met verantwoordelijken van onder andere het wereldvoedsel programma van de Verenigde Naties (WFP) en UNICEF. Zoals bekend is er ook een belangrijke intern politieke invalshoek bij deze humanitaire crisis. Er stelt zich ondermeer het probleem van de toegang van hulpverleners en bijstandsgoederen tot het getroffen gebied. Daarom zal Minister De Decker ook politieke contacten leggen met de overheid in Khartoem ten einde een soepelere houding van deze laatste te bewerkstelligen, in lijn met de afspraken die hierover gemaakt werden met de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan.