29 jun 2005 02:00

Minister De Decker: DRC Verkiezingen

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, waarschuwt allen die de verkiezingsprocedure in de Democratische Republiek Congo zou willen verstoren.
Armand De Decker sprak voor Ministers van de Democratische Republiek Congo, van Rwanda en Burundi die in Brussel samengekomen waren ter gelegenheid van de Conferentie «Investeren in Centraal Afrika», georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, waarschuwt allen die de verkiezingsprocedure in de Democratische Republiek Congo zou willen verstoren. Armand De Decker sprak voor Ministers van de Democratische Republiek Congo, van Rwanda en Burundi die in Brussel samengekomen waren ter gelegenheid van de Conferentie «Investeren in Centraal Afrika», georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Brussel, 28/06/2005 Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, waarschuwt allen die de verkiezingsprocedure in de Democratische Republiek Congo zou willen verstoren. Armand De Decker sprak voor Ministers van de Democratische Republiek Congo, van Rwanda en Burundi die in Brussel samengekomen waren ter gelegenheid van de Conferentie «Investeren in Centraal Afrika», georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. «In België en binnen de Europese Unie verheugt het ons dat de Congolese Assemblée Nationale en de Congolese Senaat met een overweldigende meerderheid de verkiezingsagenda hebben goedgekeurd die voorgesteld was door de onafhankelijke verkiezingscommissie en dat de volkstellingprocedure in Kinshasa begonnen is,» verklaarde Minister Armand De Decker. «De procedure voor het referendum en de verkiezingen in Congo is vandaag dus van start gegaan. Het is onze wens dat ze rustig en transparant kan verlopen en wij zijn van mening dat elkeen die poogt ze te verstoren de hogere belangen van het Congolese volk ernstig zou schaden. De internationale gemeenschap wacht met vertrouwen op de komst van een nieuwe Democratische Republiek Congo, als uiting van de soevereiniteit van het volk, zodat het land sterker ondersteund zal kunnen worden.» Christian Kabinga, Congolees Vice-Minister van Buitenlandse Zaken belast met Internationale Samenwerking , Donald Kaberuka, Minister van Financiën en Economische Planning van Rwanda, en Thomas Minani, Minister van Handel en Nijverheid van Burundi, namen deel aan de opening van de Conferentie «Investeren in Centraal Afrika» die op die manier het hernemen van interministeriële contacten mogelijk maakt op economisch vlak tussen de drie landen van de Grote Meren. Zij hebben alle drie het belang benadrukt van een nieuwe start voor de Economische Gemeenschap van de Grote Meren (CEPGL). Op 27 en 28 juni verzamelen op de conferentie Ondernemen in Centraal Afrika vertegenwoordigers van de privé-sector uit België, de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi, evenals vertegenwoordigers van de regeringen van de betrokken landen. Dit is de eerste maal dat een dergelijk evenement wordt georganiseerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Contactpersoon pers: Erik Silance +32 475 75 62 88 erik.silance@diplobel.fed.be