08 mrt 2005 01:00

Minister De Decker - Internationale Vrouwendag

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker het bijzondere belang benadrukken van de kwestie van gelijkheid tussen man en vrouw. Dit is een prioriteit in zijn ontwikkelingsbeleid.

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker het bijzondere belang benadrukken van de kwestie van gelijkheid tussen man en vrouw. Dit is een prioriteit in zijn ontwikkelingsbeleid.

Brussel, 7 maart 2005 Internationale vrouwendag (8 maart 2005) Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker het bijzondere belang benadrukken van de kwestie van gelijkheid tussen man en vrouw. Dit is een prioriteit in zijn ontwikkelingsbeleid. De ongelijkheid tussen man en vrouw is het meest uitgesproken in arme landen. Vrouwen hebben er minder gemakkelijk dan mannen toegang tot de natuurlijke en economische rijkdommen, tot de basisgezondheidszorg, tot informatie en tot de besluitvorming. Vrouwen moeten gesteund worden om actoren van duurzame ontwikkeling te worden. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil daarom, via al haar interventies, de onafhankelijkheid en de macht van vrouwen versterken. We concentreren ons vooral op de actieterreinen waarop er Belgische expertise bestaat en waarop onze werking een duurzame impact kan hebben op de strijd tegen armoede. 1. De ongelijkheid op basis van geslacht uitbannen uit het basisonderwijs; 2. Gezondheid en reproductieve en seksuele rechten, met inbegrip van de strijd tegen HIV/aids; 3. De deelname van vrouwen in de opbouw van vrede en veiligheid, met inbegrip van de strijd tegen seksueel geweld. Deze actieterreinen worden steeds op de agenda geplaatst van de politieke gesprekken met de partnerlanden en -organisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en tijdens de programmering van de acties. Op het vlak van onderwijs is de ongelijkheid tussen man en vrouw de laatste veertig jaar verminderd. De ongelijkheid blijft vaak echter bestaan: in de minst ontwikkelde landen is meer dan 40 % van de jonge vrouwen analfabeet.* Over het algemeen blijven vrouwen en meisjes benadeeld in de ontwikkelingslanden, zowel op het vlak van toegang tot scholen als wat betreft de verdere schoolloopbaan. De meeste gezondheidsrisico's voor vrouwen hebben te maken met het niet respecteren van hun recht op reproductieve en seksuele gezondheid. In sommige landen worden meisjes of vrouwen seksueel verminkt (vrouwenbesnijdenis), wat ernstige gevolgen kan hebben voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wereldwijd sterft elke minuut een vrouw aan complicaties die te maken hebben met zwangerschap of bevalling. Elk jaar worden miljoenen vrouwen ongewenst zwanger, zonder het gepland te hebben of onder dwang. Elk jaar zijn er miljoenen nieuwe besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). De meeste van deze ziekten zouden kunnen vermeden worden door een betere toegang tot informatie en tot de reproductieve gezondheidszorg. Bovendien hebben de toenemende onveiligheid en gewapende conflicten geleid tot verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Verkrachtingen, gedwongen zwangerschappen en de opzettelijke verspreiding van HIV/aids worden gebruikt als oorlogswapens. Vrouwen zijn in tijden van conflicten echter niet enkel het slachtoffer of de nabestaande, ze zijn ook architecten van de vrede en pleitbezorgers voor de mensenrechten. Hun invloed wordt onvoldoende erkend. Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking een brochure uitgegeven waarin de verschillende acties voorgesteld worden op het vlak van gelijkheid tussen man en vrouw. Deze brochure is te verkrijgen bij DGOS. Contact pers: Erik Silance +32 475 75 62 88 erik.silance@diplobel.fed.be