20 jul 2005 02:00

Minister De Decker ontmoet Antonio Guterres, Hoog Commissaris voor de vluchtelingen

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op woensdag 20 juli de nieuwe Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Antonio Guterres ontmoet.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op woensdag 20 juli de nieuwe Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Antonio Guterres ontmoet.

Brussel, 20 juli 2005 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op woensdag 20 juli de nieuwe Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Antonio Guterres ontmoet. Een maand na zijn indiensttreding als hoofd van het VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen heeft Antonio Guterres gezegd da hij voorrang zal verlenen aan de bescherming van de vluchtelingen en in het bijzonder aan de asielaanvragers, waarmee hij nadruk legt op de noodzaak om een regionale aanpak te ontwikkelen betreffende deze problematiek. Hij heeft bovendien ook zijn wens beaamd om het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen grondig te hervormen om de efficiëntie en de flexibiliteit ervan te verbeteren. Centraal-Afrika en de regio der Grote Meren stonden centraal in zijn uitlatingen, waarin hij zei dat de situatie er uiterst onrustwekkend blijft en oproept tot een grotere bewustmaking van de internationale gemeenschap om de regio blijvend te stabiliseren. Antonio Guterres heeft de hoop geuit op een nog nauwere samenwerking tussen de UNHCR en België, in het bijzonder met betrekking tot de Grote Meren, gezien onze expertise en huidige investeringen in die regio. Minister Armand De Decker heeft eraan herinnerd hoe belangrijk het is om de situatie rond de blijvende vestiging van vluchtelingen op te lossen. Deze oplossingen liggen in de lijn van een reëel perspectief voor socio-economische ontwikkeling op lange termijn. Er moet in het bijzonder voorrang worden verleend aan de landbouw- en transportsectoren in de regio der Grote Meren. Minister De Decker heeft ook zijn overtuiging geuit dat de ontwikkelingskwesties centraal staan in de grote hedendaagse uitdagingen, vooral wat betreft de kwesties rond veiligheid, milieu en gezondheid. Minister Armand De Decker heeft beloofd om zo snel mogelijk de gebruikelijke financiële bijdrage van België aan de UNHCR te versterken. Tot op heden werd door België ongeveer 8,5 miljoen Amerikaanse dollar toegekend aan de UNHCR, bijna de helft van dit bedrag ging naar Centraal-Afrika en de regio der Grote Meren. Om de onderlinge prioriteiten te identificeren, met name inzake vluchtelingen, heeft Minister De Decker ervoor gepleit om, op initiatief van België, ontmoetingen te organiseren tussen de vertegenwoordigers van de landen van de regio der Grote Meren en het geheel van de internationale organisaties. Vandaag zijn 17 miljoen mensen afhankelijk van de UNHCR, wat het een van de belangrijkste humanitaire organisaties maakt. Haar missie is de rechten en het welzijn van de vluchtelingen te garanderen. Erik Silance Woordvoerder van Minister Armand De Decker T +32 2 501 88 40 G + 32 475 75 62 88 E erik.silance@diplobel.fed.be